Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Karjeru revitalizācijas potenciāla izvērtējums Pierīgā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of quarry revitalization potential in Pierīga
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Kristīne Gorbunova
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. kursa studentes Madaras Māras Grigores bakalaura darba tēmas nosaukums ir “Karjeru revitalizācijas potenciāla izvērtējums Pierīgā”. Pētījuma priekšmets ir revitalizācijas potenciāla izvērtējums un projekta izstrāde Sauriešos. Pētījuma mērķis- izvērtēt karjeru rekultivācijas potenciālu Pierīgā, salīdzinot karjerus pēc aktīvās izstrādes beigām, un izveidot Sauriešu karjera revitalizācijas projektu. Pētījumā tiek analizēta esoša karjeru situācija Pierīgā un šādu teritoriju potenciālās atjaunošanas iespējas. Darbs sastāv no 71 lappuses, 34 attēliem, 6 tabulām, 3 pielikumiem. Darba vadītājs ir Dr. oec. Armands Auziņš. Bakalaura darba ietvaros, pamatojoties uz teorētisko materiālu analīzi, kā arī citu valstu karjeru rekultivācijas praksi un piemēriem, izpētīta karjeru revitalizācijas situācija Latvijā, Pierīgā un izstrādāts Sauriešu karjera revitalizācjas investīciju plāns un veikta padziļināta izpēte par teritoriju. Darbs sastāv no 3 daļām, kur pirmajā daļā pētīti karjeru izstrādes, derīgo izrakteņu un ieguves rūpniecības vēsture un izpētīti karjeru teritoriju iespējamie pārbūves un atjaunošanas veidi. Otrajā daļā apskatīti labās prakses piemēri Pasaulē un Latvijā. Trešajā daļā analizēta Sauriešu karjera teritorija, projekta aktualitāte un atbilstība Ropažu novada pašvaldības plāniem, apkopota iedzīvotāju anketa un izstrādāts investīciju projekts teritorijai. Pētījuma rezultāti norāda uz to, ka karjeru revitalizācijas joma Latvijā balstās lielākoties uz pašvaldību un teritoriju privātīpašnieku iniciatīvām atjaunot šādas teritorijas, būtu nepieciešama stingrāka uzraudzība, kā arī pašvaldību un karjeru īpašnieku atbildība atjaunot teritorijas pēc derīgo izrakteņu izstrādes beigām, kas mazinātu vides degradēšanos un dotu pievienoto vērtību sabiedrībai. Galvenais nosacījums- katram karjeram būtu jāizstrādā un jāīsteno teritorijai atbilstošs revitalizācijas plāns un projekts pēc derīgo izrakteņu ieguves beigām.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: karjeru revitalizācija, bioloģiskā daudzveidība, ilgtspējība, atbildīga vides uzturēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: quarry revitalization, biodiversity, sustainability, responsible environmental maintenance.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 06:49:50