Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas analīze Rīgas pilsētā
Nosaukums angļu valodā Analysis of municipal waste management system in the city of Riga
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Inesa Bušovska
Anotācija Bakalaura darba autore Žaklīna Kivleniece izstrādāja pētījumu, kura temats ir “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas analīze Rīgas pilsētā”. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir mg.oec.,pr.doc. Kristīne Gorbunova. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 19 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti : 29 avoti latviešu valodā un 13 avoti angļu valodā. Ar katru gadu pasaules globālā temperatūra tupina pieaugt, to veicina galvenokārt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuru viens no avotiem ir atkritumu neilgtspējīga apsaimniekošana (poligoni, atkrirtumu dedzināšana utt.). Lai mazinātu atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi, nepieciešama ilgtspējīgi un kvalitatīvi izstrādāta atkritumu apsaimniekošanas sistēma, ar uzsvaru uz aprites ekonomiku. Teorētiskajā darba daļā ir raksturota atkritumu jēdziena būtība, aprakstīta atkritumu kā problēmas un resursa nozīme, aprakstīts atkritumu dzīves cikls, sniegts ieskats atkritumu apsaimniekošanas attīstības vēsturē, raksturots kā atkritumi ietekmē globālās sasilšanas procesus, aprakstīta atkritumu apsaimniekošanas būtība un atkritumu iedalījums, kā arī sniegts ieskats zaļajā un aprites ekonomikā. Analītiskajā daļā tika veikta padziļināta izpēte atkritumu apsaimniekošanas procesam Rīgā, apskatītas veiksmīgākās pieejas atkritumu apsaimniekošanas sistēmās citās valstīs, raksturota Eiropas fondu sadzīves atkritumu atbalsta sistēma, kā arī aprakstītas dažādas ekoinovācijas. Praktiskajā daļā tika analizēti autores veiktās Rīgas iedzīvotāju aptaujas rezultāti par atkritumu apsaimniekošanas kvalitāti Rīgā, veiktas SVID analīzes apsaimniekošanas sistēmai Rīgā gan no iedzīvotāju, gan viena no apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA “Eco Baltia” redzējuma, kā arī izstrādāti ieteikumi katrai nozarei atkritumu veiksmīgākai apsaimniekošanai un minēti 6 ieteikumi pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai balstoties uz darba teorētisko un analītisko bāzi. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Sadzīves atkritumi, apsaimniekošanas sistēma, Rīga, pilsētvide, aprites ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Municipal waste, management system, Riga, urban environment, circular economy
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 02:00:28