Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides risku izvērtēšana un preventīvie pasākumi būvniecībā
Nosaukums angļu valodā A risk assessment and preventive measures in construction
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jānis Saulītis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Darba vides risku izvērtēšana un preventīvie pasākumi būvniecībā”. Bakalaura darbā tiek pētīti iespējamie darba vides riska faktori būvniecībā, un tika izvērtēti riski, atbilstoši tiem tika izstrādāti preventīvie pasākumi. Darba mērķis ir izvērtēt darba vides riskus konkrētā uzņēmuma un noteikt preventīvos pasākumus. Darba uzdevumi: • izpētīt būvniecības nozares jēdzienus un to bīstamību; • izpētīt iespējamos darba vides riskus būvniecībā; • izvērtēt darba vides riskus uzņēmumā SIA “X”; • darbinieku aptauja par darba vides riskiem SIA “X”; • noteikt preventīvos pasākumus. Darbs sastāv kopā no trijām daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīta būvniecības nozare, nelaimes gadījumi un nozares darba vides riski. Otrajā daļā būvniecības uzņēmuma apraksts, pētāmā objekta apraksts un darba vides risku izvērtēšana pētāmajā objektā. Trešajā daļā tiek izanalizēta darbinieku aptauja un noteikti preventīvie pasākumi. Bakalaura darba gaitā tiek izmantota literatūra, interneta resursi, valsts statistikas dati, valsts darba inspekcijas statistika, ministru kabineta noteikumi. Kā arī tiek izmantoti uzņēmuma nepublicētie materiāli. Darbā kopā ir ietvertas 9 tabulas. Darbā ir 21 autora izveidota diagramma. Kopā darbā ir 18 attēli, kur ir atrasti internetā un 6 ir autora bildēti uzņēmumā un paņemti no uzņēmuma dokumentiem. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Darbs sastāv no 73 lapaspusēm.
Atslēgas vārdi Būvniecība, darba vides riski
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction, risk assessment
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 20:17:36