Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde farmaceitisko izstrādājumu tirdzniecības uzņēmumam
Nosaukums angļu valodā Development of a Digital Marketing Communication Strategy for the Sale of Pharmaceutical Products
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Maija Šenfelde
Anotācija Maģistra darba autors: Līva Visocka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Doc. Dr. oec. Rita Greitāne Maģistra darba temats: Digitālās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde farmaceitisko izstrādājumu tirdzniecības uzņēmumam Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms, neskaitot pielikumus, ir 110 lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 37 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu un 68 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darbā ir aprakstītas farmācijas nozares attīstības tendences, farmaceitisko izstrādājumu mārketinga attīstības tendences, kā arī digitālā mārketinga teorētiskie aspekti. Maģistra darba empīriskajā daļā tiek aprakstīts uzņēmums Freile OÜ, tiek veikta mārketinga kampaņu izstrādes iespēju analīze izvēlētajos kanālos, tiek veikta gadījuma analīze farmācijas uzņēmuma Freile OÜ digitālās mārketinga stratēģijas izstrādes procesa kartes izveidei, kurā ietverta uzņēmuma SVID un konkurentu analīze, tiek veikta speciālistu aptauja un tās rezultātu analīze, kā arī tiek veikta salīdzinošā novērtēšana. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tiek izstrādātas sociālo tīklu lapu izveides un lietošanas vadlīnijas uzņēmuma Freile OÜ digitālajam mārketingam sociālajos medijos, tiek izstrādāta digitālās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādes procesa karte, kā arī tiek veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi zīmolu “Tervisepüramiid” un “Veselības Piramīda” mārketingam sociālajos medijos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Visocka, L., Greitāne, R. (2022). Digitālās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde farmaceitisko izstrādājumu tirdzniecības uzņēmumam. Maģistra darbs. Rīga: RTU UIVI IUVK maģistra akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 110 lpp.
Atslēgas vārdi digitālais mārketings stratēģijas izstrāde farmācijas uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā digital marketing strategy development pharmaceutical company
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 17:40:36