Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA “SP” darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improvement of SP Ltd Performance
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elmārs Kehris
Recenzents Uģis Citskovskis
Anotācija Bakalaura darba autors: Simona Zariņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. soc. Elmārs Kehris. Bakalaura darba temats: SIA “SP” darbības pilnveidošanās projekts. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 11 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā analizēts uzņēmums, tā darbība un attīstības iespējas. Teorētiskajā daļā izpētīti literatūras avoti, kas definē uzņēmuma resursu efektīvu izmantošanu. Pētījuma daļā veikta salīdzinošā metode un matemātiski aprēķini, lai analizētu LED paneļu nomaiņu uzņēmuma tirdzniecības telpās. Balstoties uz veiktajiem aprēķiniem tiek izstrādāti secinājumi LED paneļu ieviešanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zariņa S. (2022). SIA “SP” darbības pilnveidošanās projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 67 lpp.
Atslēgas vārdi SIA “SP” darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Improvement of SP Ltd Performance
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 17:10:53