Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums UML secību diagrammas reversās inženierijas algoritma izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Algorithm for UML Sequence Diagram Reverse Engineering
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Oksana Ņikiforova
Recenzents V. Ņikuļšins, SIA "Anveda" valdes loceklis, Dr.sc.ing.
Anotācija Programmatūras uzturēšanas aktivitātēs var rasties situācijas, kur aktivitāšu veicēji nav pazīstami ar uzturamo programmatūru. Šādas aktivitātes atvieglo dokumentācijas klātbūtne, taču šāda dokumentācija var nepastāvēt, vai tā atbilst iepriekšējai, neatbilstošai versijai. Daļa no dokumentācijas ir programmprojektu aprakstošas diagrammas, to skaitā var būt arī vienotās modelēšanas valodas (angl. Unified Modeling Language – UML) secību diagrammas. Secību diagrammu reversā inženierija ļauj ģenerēt secību diagrammas, kas attēlo programmatūrā notiekošo un kurām ir potenciāls atvieglot programmatūras izpratni. Pastāv vairāki rīki, kas realizē secību diagrammu reverso inženieriju, starp kuriem šī maģistra darbā analizēti ir tieši Visual Paradigm un Altova UModel. Maģistra darba ietvaros tiek pētīts, kādas problēmas un risinājumi eksistē secību diagrammu reversās inženierijas sfērā. Autors izvirza algoritmu un realizē to Java programmatūras veidā, kas ģenerē secību diagrammu no Java pirmkoda, pielietojot bibliotēkas JavaParser un JavaSymbolSolver. Maģistra darbs ietver arī autora risinājuma validāciju, autoram sastādot kritēriju kopu, projektējot un izpildot testa gadījumus un salīdzinot autora algoritma realizācijas rezultātus ar rīku Visual Paradigm un Altova UModel rezultātiem. Tiek analizēti arī autora algoritma trūkumi un potenciāls pārņemt novērotas pozitīvas īpašības no Visual Paradigm un Altova UModel rīku algoritmiem, kuras trūkst autora algoritmā. Dokuments sastāv no 73 lappusēm, 32 attēliem, 12 tabulām, 18 pielikumiem, un tā izveidē ir izmantoti 28 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi UML, secību diagramma, reversā inženierija, programmatūras uzturēšana, statiskā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā UML, sequence diagram, reverse engineering, software maintenance, static analysis
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 14:30:29