Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Urbāno koplietošanas dārzu attīstības iespējas Jelgavas pilsētā
Nosaukums angļu valodā Development opportunities of urban shared gardens in Jelgava city
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Līga Kļaviņa
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas studentes Katrīnas Kārkles bakalaura darbā “Urbāno koplietošanas dārzu attīstības iespējas Jelgavas pilsētā” ietvaros tiek pētīta urbāno koplietošanas dārzu ierīkošana iedzīvotāju lietošanai Jelgavas pilsētas publiskajā ārtelpā. Darba vadītājs ir Prakt. doc., Mg.oec. Uldis Kamols. Darba gaitā tiek veikts pētījums par Jelgavas pilsētas iedzīvotāju koplietošanas dārzu īstenošanas vēlmi un iesaistīšanos to izveidē, noskaidrota esošās Jelgavas publiskās ārtelpas situācija un izstrādāta projekta ideja urbānā koplietošanas dārza attīstībai. Bakalaura darbs sastāv no 65 lappusēm, tajā skaitā 3 tabulām, 34 attēliem, 4 pielikumiem. Darbam ir trīs daļas, kur pirmajā daļā tiek skaidrots teorētiskais pamatojums pilsētas publiskai ārtelpai, urbāno koplietošanas dārzu izveide, ietekme uz pilsētvidi, kā arī, kas ir urbānā pilsētplānošana. Otrajā daļā raksturota, analizēta Jelgavas publiskās ārtelpas esošā situācija – pilsētas raksturojums, vides kvalitāte, pilsētas esošās apstādījumu, zaļās teritorijas, un apkopoti iespējamie risinājumu piemēri. Kā arī nodaļas beigās apkopota un analizēta Jelgavas pilsētas iedzīvotāju aptauja, pētījums par urbāno koplietošanas dārzu attīstības iespējām pilsētas teritorijā. Turklāt trešā daļā tiek izstrādāts projekts un priekšlikumi urbāno koplietošanas dārza izveidei esošā SIA “Jelgavas tirgus” piederošā teritorijā – aptuvenā idejas vizualizācija, vietas izvēle, finansiālais aprēķins, ieguvumi un ietekme. Darba rezultāti, norāda, ka urbānie koplietošanas dārzi nāk par labu ikvienam pilsētas lietotājam – uzlabo gaisa kvalitāti, nodrošina dažādu paaudžu iedzīvotāju socializēšanos un uzlabo fizisko un garīgo veselību. Secināts, ka Jelgavas pilsētas iedzīvotāji vēlētos izmantot urbānos koplietošanas dārzu un piedalīties tā attīstībā un pilnveidē. Atslēgvārdi: Urbānie koplietošanas dārzi, publiskā ārtelpa, Jelgavas pilsēta, teritorijas ilgtspējīga attīstība.
Atslēgas vārdi Urbānie koplietošanas dārzi, publiskā ārtelpa, Jelgavas pilsēta, teritorijas ilgtspējīga attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Urban community garden, outdoor public space, Jelgava city, sustainable development.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 11:44:21