Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Rentabilitātes paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Profitability Improvement Project in a Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Guna Ciemleja
Recenzents Iveta Pokromoviča
Anotācija Bakalaura darba autors: Jānis Markulis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore, Dr.oec. Guna Ciemleja Bakalaura darba temats: Rentabilitātes paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 22 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu un 26 angļu valodā. Darbam pievienots 21 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma rentabilitātes attīstība traktējama kā nestabila un uz pazemināšanos vērsta. Uzņēmums, kaut savu tuvāko konkurentu vidū ir absolūts līderis pēc neto apgrozījumam, taču rentabilitātes rādītāji norāda, ko uzņēmumam neklājās tik labi kā varētu šķist. Pēc teorētisko metožu izpētēs un to integrācijas prognozes izveides tika secināts, ka uzņēmuma attīstības temps uzlabotos, salīdzinoši ar, pēc vēsturiskās statistikas veiktās prognozes. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Markulis, J., Ciemleja, G. (2022). Rentabilitātes paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 65 lpp.
Atslēgas vārdi rentabilitāte, “Circle K”, ierobežojumu teorija, daudzkritēriju lēmumu pieņemšana
Atslēgas vārdi angļu valodā rentabilitāte, “Circle K”, ierobežojumu teorija, daudzkritēriju lēmumu pieņemšana
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 11:38:57