Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts kokapstrādes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for financial viability improvement in a wood processing company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Anita Matisone
Anotācija Bakalaura darba autors: Sintija Igaune Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr. oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts kokapstrādes uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 27 tabulas, 35 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba ietvaros tika veikta uzņēmuma SIA “Vārpas 1” finanšu rezultātu analīze un izdarīti secinājumi. Darbā ir apkopota teoretiska un zinātniskā infomācija par to, ko nozīme finanšu stabilitāte, kāda ir tās ietekme uz uzņēmumiem un kā to noteikt. Balstoties uz uzņēmuma finanšu analīzi un attiecīgās tēmas teorijas aspektu, tika izvirzīti priekšlikumi SIA “Vārpas 1” finanšu stāvokļa uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Igaune S., Lāce N. (2022). Finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts kokapstrādes uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 71 lpp. Atslēgas vārdi: Kokapstrādes nozare, finanšu stabilitāte, maksātspēja, finanšu analīze.
Atslēgas vārdi Kokapstrādes nozare, finanšu stabilitāte, maksātspēja, finanšu analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood processing industry, financial stability, solvency, financial analysis.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 10:57:18