Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba drošības instruktāžu pilnveide attālinātajā darbā
Nosaukums angļu valodā Improvement of work safety instructions in remote work
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Guna Bazone
Recenzents Evita Biezmne, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba autors: Roberts Toms Kalējs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. Oec., Mg.DA. Guna Bazone Bakalaura darba tēma: „ Darba drošības instruktāžu pilnveidošana attālinātajā darbā” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 70 lappusēm. Bakalaura darbs satur 2 tabulas, 35 attēlus un 4 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 28 informācijas avoti. Galvenie bakalura darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir izpētīt darba aizsardzības prasības veicot attālināto darbu, noskaidrot kāda ir pašreizējā situācija uzņēmumos, kuri veic vai veica darbu attālināti un izstrādāt darba drošības paaugstināšanas vadlīnijas, kuras varēs izmantot veicot darbinieku instruktāžu attālinātajā darbā. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrots, kādas ir darba aizsardzības prasības, veicot attālināto darbu, kādi darba vides riska faktori pastāv attālinātajā darbā, kādi ir normatīvie akti un vadlīnijas darbinieku instruktāžu veikšanai, kā arī izmantotās pētījuma metodes. Analītiskajā daļā tiek uzskaitīti un aprakstīti attālinātā darba ieguvēji un zaudētāji, tiek analizēta Valsts darba inspekcijas gada pārskatu statistika par pārkāpumiem saistībā ar instruktāžām darba vietās, tiek izanalizēta arodslimību dinamika Latvijā un izstrādāta ekspertu grupas intervijas aptauja. Tiek konstatēts, kāda ir esošā situācija uzņēmumos instruktāžu veikšanā. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veiktajiem pētījumiem, analīzi un konstatētajām problēmām, ir izstrādāti priekšlikumi, kā varētu uzlabot darba aizsardzības instruktāžu veikšanu. Tāpat ir izstrādātas vadlīnijas efektīvākai stresa un ar to saistīto riska faktoru novēršanai, individuālo sarunu rīks un pēdējā brīža riska novērtējums. Bakalaura darbā tiek izmantota darba aizsardzības literatūra, darba aizsardzības normatīvie akti, Valsts Darba inspekcijas gada pārskata dati, ERASMUS+ projekta pētījuma "Vienotu studiju kursu izveide sociālās drošības jomā (NEEDS)" nepublicētie materiāli, kā arī internetā pieejamie resursi. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Attēlinātais darbs, instruktāžas
Atslēgas vārdi angļu valodā Remote work, instructions
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 09:17:26