Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Teritorijas starp Nometņu un Lauku ielu labiekārtošanas projekts Salaspilī
Nosaukums angļu valodā Areas between Nometņu and Lauku streets improvement project in Salaspils
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Inesa Bušovska
Anotācija Bakalaura darba “Teritorijas starp Nometņu un Lauku ielu labiekārtošanas projekts Salaspilī” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas studente Inga Liene Sanžerevska. Darba vadītājs ir Prakt. Doc., Mg. oec. Uldis Kamols. Darbs sastāv no trīs daļām, kur pirmajā jeb teorētiskajā daļā tiek analizēts publiskās ārtelpas jēdziens, pētīta publiskās ārtelpas vēsture, ietekme uz dažādiem procesiem pilsētā, kā arī apskatīti publiskās ārtelpas labiekārtošanas piemēri vairākās pilsētās. Darba analītiskajā daļā apskatīts ieskats Salaspils novada vēsturē, kā arī novada esošajā situācijā, veikta teritorijas starp Nometņu un Lauku ielu analīze. Darba trešajā daļā, balstoties uz novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kā arī darba teorētiskajā un analītiskajā daļā pētīto informāciju, izstrādāts pētāmās teritorijas labiekārtošanas projekts. Darba rezultāti, norāda, ka izstrādātā projekta iecere atbilst Salaspils novada attīstības plānošanas dokumentos definētajiem ilgtermiņa mērķiem un teritorijas labiekārtošanu atbalsta arī lielākā daļa aptaujāto Salaspils novada iedzīvotāju. Pētāmās teritorijas labiekārtošana pozitīvi varētu ietekmēt iedzīvotāju labsajūtu, veicināt jaunu komūnu veidošanas, uzlabot pilsētas koptēlu, būt virzītājspēks tūrisma nozares attīstībai, celt apkārtējo īpašumu vērtību, kā arī veicināt iedzīvotāju vēlmi pavadīt brīvo laiku Salaspils novadā. Bakalaura darbs sastāv no 74 lappusēm, 4 tabulām, 47 attēliem, 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Publiskā ārtelpa, Salaspils novads, teritorijas labiekārtošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Public outdoor space, Salaspils municipality, territory improvement
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 00:13:55