Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improvement of Marketing in a Retail Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Rasma Pīpiķe
Anotācija Bakalaura darba autors: Kristiāns Zandersons Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg. oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 3 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 29 angļu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā analizēta uzņēmuma darbība un attīstības iespējas, kā arī pētīti literatūras avoti, kas definē mārketinga problēmas un pilnveidošanas iespējas šādā nozarē. Veikta klientu anketēšana un datu analīze. Pētījuma daļā analizēti zinātniskie raksti, lai būtu iespējams rast paskaidrojumus problēmu novēršanai. Balstoties uz pieejamo un analizēto informāciju, aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi mārketinga problēmu novēršanai un izstrādāta mārketinga stratēģija, lai uzlabotu uzņēmuma pakalpojumu. Darba ietvaros veikta mārketinga pilnveidošanas izmaksu analīze un izvirzīti provizoriskie pārdošanas skaitļi pēc mārketinga pilnveidošanas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zandersons K. (2022). Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 68 lpp
Atslēgas vārdi Mārketings, e-komercija, Meklētājprogrammu optimizācija, ūdens pudeles, interneta veikals, sociālie tīkli, atpazīstamības veidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, Ecommerce, SEO, Water Bottles, Online Store, Social Networking, Awareness Raising
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 21:41:22