Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Procesu automatizācijas un izmaksu samazināšanas projekts IT uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for process automation and cost reduction in an IT company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Ilze Zumente
Anotācija Bakalaura darba autore: Baiba Čevere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: vad. pētniece, Dr. oec. Nadežda Semjonova Darba temats: Procesu automatizācijas un izmaksu samazināšanas projekts IT uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 galvenās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Kopējais darba apjoms ir 67 lapaspuses, tajā iekļauts 21 attēls, 11 tabulas un 10 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 14 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Darba mērķis ir apskatīt esošo rēķinu un izmaksu apstrādes procesu, ar to saistītos izmaksas ietekmējošos faktorus un sniegt priekšlikumus, kuru rezultātā samazinātos šobrīd manuāli veicamajiem uzdevumiem patērētais laiks. Bakalaura darba galvenie uzdevumi ir raksturot organizāciju un nozari kopumā, izvērtējot esošos resursus un veidojot finanšu analīzi. Darba gaitā tiek izvērtēta arī personāla izmaksu struktūra un pētīts izmaksu un rēķinu apstiprināšanas un reģistrēšanas process. Lai aprēķinātu un spētu izstrādāt priekšlikumus šī procesa efektivizēšanai, tiek veikts salīdzinājums, kā mainītos grāmatvedības slodze pirms un pēc apstiprināšanas sistēmas procesa potenciālas uzlabošanas. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā tika novērtēta izmaksu un rēķinu apstiprināšanas un reģistrēšanas procesa ietekme uz uzņēmuma izmaksām. Esošais process šobrīd rezultējas ar neefektīvu naudas līdzekļu izlietojumu saistībā ar darba spēka izmaksām. Tiek piedāvāts integrēt automatizētu darbplūsmas sistēmu, samazināt darba spēka patērēto laiku šos uzdevumus veicot un izskatīt alternatīvu iespējas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Čevere, B. (2022). Procesu automatizācijas un izmaksu samazināšanas projekts IT uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 67 lpp.
Atslēgas vārdi Automatizācija, izmaksu samazināšana, rēķinu apstrādes darbplūsma, darba normēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Automatization, cost reduction, approval system, work rationing
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 17:37:37