Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Meža (koksnes) resurss kā potenciālais biodiplomātijas instruments Latvijā."
Nosaukums angļu valodā "Forestry Resources as a tool for potentional biodiplomacy in Latvia."
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Anna Kubule
Anotācija Maģistra darba tēma ir: Meža (koksnes) resurss kā potenciālais biodiplomātijas instruments Latvijā. Darba mērķis ir analizēt iespējas, kā veidot Latvijas biodilomātiju, balstoties uz koksnes resursa izmantošanu, identificējot kuras meža funkcijas ir piemērotākās atbilstoši biodiplomātijas kritērijiem. Pētījumā tiek izmantotas daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas analīzes metodes - Analītiski Hierarhiskā procesa metodes analīze un Kārtības priekšrocības tehnika no līdzīga uz ideāla risinājuma metodes analīze. Latvija nerealizē biodiplomātijas aktivitātes, taču pētījums sniedz ieskatu par ekspertu (meža politikas veidotāju un īstenotāju) sniegto viedokli. Eksperti sniedz vērtējumu par 10 meža funkcijām - 1)ūdens kontroli, 2)bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 3)gaisa attīrīšanu 4)nokrišņu veidošanos 5)augsnes veidošana 6)augsnes aizsargāšana, 7)nekoksnes materiālu vērtību iegūšanas vieta 8)rekreācijas vieta 9)kultūras daudzveidība 10)izglītības vieta un to ietekmi pret četriem biodiplomātijas kritērijiem : 1)Politikas veidošana un īstenošana, 2)CO2 absorbcijas spējas, 3)Ekonomikas veicināšana, 4) Pētniecības un tehnoloģiju attīstīšana. Aplūkojot biodiplomātijas konceptu, var secināt, ka Latvijā pastāv priekšnosacījumi tam, lai tiktu veidota biodiplomātija. Biodiplomātijas koncepta potenciāls Latvijā šobrīd tiek atzīts par piemērotu, primāri izmantojot meža ūdens kontroles funkciju, apvienojot to ar pētniecības un tehnoloģiju attīstīšanas biodiplomātijas kritēriju.
Atslēgas vārdi biodiplomātija Latvija mežs koksnes resurss
Atslēgas vārdi angļu valodā biodiplomacy Latvia forest timber resource
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 15:24:13