Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Latvijas vērtspapīru tirgus attīstības analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of the development of the Latvian securities market
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Maija Šenfelde
Anotācija Bakalaura darba „Latvijas vērtspapīru tirgus attīstības analīze” ietvaros pētīti „Nasdaq Riga” biržā kotēto akciju sabiedrību darbības rādītāji un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, novērtēti Latvijas akciju tirgus attīstības perspektīvas. Darba pamatuzdevumos ietilpst pašreizējā Latvijas akciju tirgus un tā raksturojošo finanšu rādītāju analīze, izmantojot dažādas uzņēmuma pievilcīguma novērtēšanas metodes. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek atspoguļota teorētiskā bāze par vērtspapīru tirgu kopumā, īpašu uzsvaru liekot tieši uz vērtspapīru tirgus darbību Baltijas valstīs. Darba otrajā daļā analizēti Latvijas akciju sabiedrību finanšu rādītāji, kā arī veikta uzņēmumu pievilcības analīze izmantojot dažādas metodes, tai skaitā Dž. Piotroska izstrādāto F rādītāja modeli, bet nodaļas noslēgumā novērtētas Latvijas vērtspapīru tirgus attīstības perspektīvas. Darbā ir 72 lapaspuses, 2 nodaļas, 9 tabulas, 2 formulas, 28 attēli, 103 literatūras un avotu vienības.
Atslēgas vārdi Akcijas, vērtspapīri, vērtspapīru tirgus, birža, Nasdaq Riga, akciju sabiedrība, Dž. Piotroski, Piotroski F rādītājs
Atslēgas vārdi angļu valodā shares, stocks, securities, securities market, stock exchange, Nasdaq Riga, joint-stock company, J. Piotroski, Piotroski F-score
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 14:56:08