Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstības analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of the development of the Latvian non-life insurance market
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Lidija Astratenko. Bakalaura darbs “Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstības analīze”. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2022. Bakalaura darba mērķis ir, izpētot Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgu, veikt tirgus finanšu stabilitātes novērtējumu un izvirzīt tā nākotnes izaugsmes prognozes. Izvirzītais mērķis tiek sasniegts, izpētot apdrošināšanas nozares teorētiskos aspektus, izanalizējot apdrošināšanas tirgus regulēšanas pamatus, veicot Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus rādītāju analīzi, finanšu stabilitātes aprēķinu un tirgus izaugsmes un attīstības prognozi. Pētījums ir aktuāls, jo apdrošināšanas tirgus ir būtisks valsts ekonomikas efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanā un finanšu sektora stabilitātes uzturēšanā. Līdz ar ko ir svarīgi pastāvīgi veikt apdrošināšanas tirgus uzraudzību, sekot līdzi tā finanšu rādītājiem un to stabilitātei, kā arī analizēt tirgus izaugsmes tendences, lai izstrādātu atbilstošas stratēģijas apdrošināšanas tirgus darbības optimizācijai. Efektīva apdrošināšanas tirgus darbība ir ilgtermiņa ieguldījums efektīvākai valsts tautsaimniecības darbībai. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek analizēti nedzīvības apdrošināšanas tirgus teorētiskie aspekti, kas ietver tirgus galveno darbības rādītāju raksturojumu, juridisko pamatu tā regulēšanā (balstoties uz Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības regulām), apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas prasības, kā arī literāro izklāstu par darbā pielietoto pētījumu metodiku. Otrajā daļā tiek veikta Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstības gadījuma analīze, kuras ietvaros tiek analizēti apdrošināšanas tirgus finanšu rādītāji, izpildīts tirgus finansiālās stabilitātes novērtējums un izvirzītas tirgus izaugsmes prognozes. Izstrādājot bakalaura darbu autore ir nonākusi pie galvenā secinājuma, ka Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgū pastāv ierobežota finansiālā stabilitāte. Apdrošināšanas darbības sniegums ir vērtējams pozitīvi, taču ir nepieciešama kapitāla palielināšana nākotnes izaugsmes iespēju veicināšanai. Tirgus izaugsmes prognozes liecina par to, ka gaidāma neliela, bet stabila izaugsme un trīs gadu laikā nedzīvības apdrošināšanas tirgus varētu sasniegt savu optimālo lielumu. Bakalaura darba apjoms ir 60 lappuses bez pielikumiem. Darbs ietver 4 tabulas un 22 attēlus. Darbā izmantoti 55 izmantotās literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi nedzīvības apdrošināšana, finansiālā stabilitāte, tirgus izaugsme, maksātspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā non-life insurance, financial stability, market growth, solvency
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 11:38:58