Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Ogres pilsētas plūdu ekonomisko seku izvērtējums ilgtermiņā
Nosaukums angļu valodā Assessment of long-term economic consequences of Ogre city floods
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Gunta Smalkā
Anotācija “Ogres pilsētas plūdu ekonomisko seku izvērtējums ilgtermiņā” ir autores Loretas Plociņas veidots bakalaura darbs, kura izstrādi vadīja prakt. doc., Mg. oec. Kristīne Gorbunova. Bakalaura darbs tika rakstīts studiju programmā “Ekonomika”, un tā mērķis ir izvērtēt plūdu radītās un potenciāli iespējamās sociālekonomiskās sekas plūdu riska teritorijās, ka arī plūdu pārvaldības tendences Ogres pilsētā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti seši uzdevumi, no kuriem pirmie trīs ir plūdu, plūdu riska, sociālekonomisko seku un plūdu pārvaldības teorētiskie aspekti, savukārt, pēdējie trīs ir Ogres pilsētas plūdu notikumu, sociālekonomisko seku un zaudējumu analīze, kā arī Ogres pilsētas plūdu pārvaldības novērtējums ilgtermiņā. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām, no kurām pirmā daļa ir teorētiskā un otrā – analītiskā. Pirmajā daļā tiek raksturoti plūdu veidi un cēloņi no dažādām perspektīvām, mēroga un citu valstu pieredzēm ar plūdiem. Tiek raksturots un grafiski attēlots plūdu risks un tā ietekmējošie faktori. Tiek aprakstīts, kā sociālekonomiskā sistēma ietekmē plūdu risku un kā sociālekonomiskie faktori tiek ietekmēti plūdu gadījumā, ciešot dažāda veida zaudējumus. Ekonomisko zaudējumu analīzei teorētiskajā daļā tiek piedāvātas trīs formulas. Pirmās daļas noslēgumā sniegts priekšstats par plūdu riska pārvaldības vēsturisko izcelsmi, nozīmi dažādos pārvaldības līmeņos un politikas dokumentos, kā arī aprakstu par sarežģītākiem plūdu riska pārvaldības instrumentiem. Darbā tiek aktualizēta arī klimata pārmaiņu problēma saistībā ar plūdiem. Otrajā daļā aprakstīta Ogres pilsētas pašreizējā un vēsturiskā plūdu situācija. Analizēti Ogres plūdu notikumi ilgtermiņā un to sociālekonomiskās sekas. Izmantojot nacionālā līmenī pieejamu plūdu zaudējumu metodiku un formulas, tika aprēķināti plūdu iespējamie zaudējumi Ogres pilsētā pie dažādām plūdu iestāšanās varbūtībām. Apskatīts arī Ogres pilsētas plūdu risks nākotnē klimata pārmaiņu ietekmē. Darba noslēgumā tika raksturoti Ogres pilsētas plūdu un plūdu riska mazināšanas pasākumi un novērtēta plūdu nozīme Ogres novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos. Bakalaura darbs sastāv no 65 lapaspusēm, tajā iekļautas 4 tabulas un 31 attēls. Darbā izmantoti 84 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi plūdi, plūdu risks, plūdu pārvaldība, klimata pārmaiņas, sociālekonomiskie zaudējumi
Atslēgas vārdi angļu valodā floods, flood risk, flood management, climate change, socio-economic losses
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 03:26:53