Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Brexit ietekmes uz Latvijas ekonomiku analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of the impact of Brexit on the Latvian economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Maija Šenfelde
Recenzents Gunta Smalkā
Anotācija Bakalaura darba tēma “Brexit ietekmes uz Latvijas ekonomiku analīze”, autore Lāsma Liepiņa, zin. vadītāja Dr.oec. prof. Maija Šenfelde. Darbs sastāv no teorētiskās un analītiskās daļas. Darba nobeigumā autore izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus. Darba apjoms ir 62 lappuses un tajā ir 17 attēli. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta atvērtas ekonomikas būtība un nozīme mūsdienās, kā arī ekonomiskās integrācijas soļi un to nozīme Eiropas Savienības izveidē. Izpētīta arī Apvienotās Karalistes pievienošanās un iesaiste Eiropas Savienībā, kā arī iemesli un process, Eiropas Savienību pametot, ar mērķi izprast ekonomiskās sekas dalībvalstīm šāda procesa ietekmē. Analītiskajā daļā veikta Latvijas, Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības ekonomiku raksturojošo rādītāju analīze, norādot, ka jāpievērš uzmanība Apvienotās Karalistes un Latvijas starptautiskajai un savstarpējai tirdzniecībai. Tādēļ apskatītas abu valstu kopējā un savstarpējā eksporta un importa vērtību izmaiņas preču grupās gan pirms, gan pēc Brexit. Bakalaura darba rezultātā darba autore secina, ka tieši Brexit nav atstājis negatīvu ietekmi uz Latvijas ekonomiku kopumā, jo par gaidāmajām izmaiņām Latvijas uzņēmēji un iedzīvotāji zināja pietiekami ilgu laiku un bija gatavi uzreiz, kad stājās spēkā tirdzniecības ierobežojumi.
Atslēgas vārdi Ekonomiskā integrācija, Eiropas Savienība, Latvijas ārējā tirdzniecība, Latvijas un Apvienotās Karalistes savstarpējā tirdzniecība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic integration, European Union, Latvia's international trade, trade between Latvia and the United Kingdom.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 19:53:59