Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma kredītpolitikas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for credit policy improvement in a service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Guna Ciemleja
Recenzents Ludmila Kasperoviča
Anotācija Noslēguma darba autore: Kristīne Počepko Noslēguma darba zinātniskā vadītāja: asoc. profesore Dr. oec. Guna Ciemleja Noslēguma darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma kredītpolitikas pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā ir iekļauti 9 attēli, 33 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti 9 avoti latviešu, 30 angļu un 1 čehu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pilnveidota pakalpojumu uzņēmuma kredītpolitika, paredzot izmaiņas klientu maksātspējas novērtēšanas procesā, maksājumu nosacījumu noteikšanā, parādu iekasēšanā, kā arī debitoru parādu monitoringā. Izstrādāta klientu kredītspējas novērtēšanas procedūra. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Počepko, K., Ciemleja, G. (2022). Pakalpojumu uzņēmuma kredītpolitikas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 75 lpp.
Atslēgas vārdi kredītpolitika, debitori, debitoru parādi, kavētie maksājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā credit policy, debtors, account receivables, late payments
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 17:56:55