Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Finanšu nodaļas produktivitātes paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Productivity improvement project for the finance department in a service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Anita Matisone
Anotācija Bakalaura darba autors: Anželika Peipiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Zinātniskā asistente Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Finanšu nodaļas produktivitātes paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 25 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 15 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika konstatēti procesi, kuru uzlabošana ir nepieciešama finanšu nodaļas darba kvalitātes un produktivitātes uzlabošanai. Tika izstrādāti priekšlikumi un uzlabojumu ieviešanas plans. Grāmatvežu produktivitāte uzlabojumu ieviešanas gadījumā tiks paaugstināta par vismaz 21%, savukārt klienti ietaupīs vairāk nekā 10 000 eiro gadā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Peipiņa, A., Kasperoviča, L. (2022). Finanšu nodaļas produktivitātes paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 73 lpp.
Atslēgas vārdi Produktivitāte, ārpakalpojumi, grāmatvedība
Atslēgas vārdi angļu valodā Productivity, outsourcing, accountancy
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 14:12:41