Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas procesa pilnveides projekts kokapstrādes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for Improvement of Production process in a Wood Processing Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Uldis Kamols
Anotācija Bakalaura darba autors: Signe Zalužinska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., docents (prakt.) Leonards Budņiks Noslēguma darba temats: Ražošanas procesa pilnveides projekts kokapstrādes uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 21 secinājumi un 2 priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 20 tabulas, formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu un 26 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir pilnveidot kokapstrādes uzņēmuma ražošanas procesu, nosakot posmu ar vismazāk pārstrādāto materiālu un sniedzot alternatīvus risinājumus kopējā apjoma palielināšanai. Ražošanas procesa posmu pārstrādātā apjoma sabalansēšana ļaus uzņēmumam optimizēt pieejamos resursus un palielināt ienākumus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Zalužinska, S., Budņiks, L. (2022) Ražošanas procesa pilnveides projekts kokapstrādes uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 71 lpp.
Atslēgas vārdi Kokzāģētavu plānošana, kokmateriālu žāvēšanas kaltes, kokzāģētavas optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Sawmill scheduling, timber drying kilns, sawmill optimization
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 13:57:13