Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu pielietošanas pilnveide būvlaukumos
Nosaukums angļu valodā Improvement of the application of collective labor protection means on construction sites
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma: “Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu pielietošanas pilnveide būvlaukumos”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darba apjoms ir 77 lapas, kas sastāv no trīs daļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Maģistra darbs satur 30 attēlus un 4 tabulas un 1 pielikumu. Maģistra darba galvenie informācijas avoti: Maģistra darba izstrādē ir izmantoti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti, zinātniskā un speciālā literatūra, kas ir attiecināma uz darba aizsardzības jautājumiem, valsts statistikas dati, interneta resursi, pētāmā uzņēmuma nepublicētie materiāli un aptaujas anketas. Maģistra darba mērķis ir identificēt galvenās problēmas būvlaukumos, kolektīvo aizsardzbas līdzekļu trūkumus, veikt objektu apsekošanu un sniegt priekšlikumus kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu pielietošanas pilveidei būvlaukumos. Darba teorētiskajā daļā ir izpētītas darba aizsardzības pamatnostādnes Eiropā un Latvijā, kā arī skaidroti normatīvie akti aktiattiecībā uz pētāmajiem riskiem būvlaukumos. Ņemot vērā darba autora tēmu, teorētiskajā daļā vēl tiek izpētīts kolektīvo darba aizsardzības prasības būvlaukumos. Darba analītiskajā daļā tiek raksturota būvniecības nozare Latvijā, veikta arodslimību un nelaimes gadījumu analīze būvniecības nozarē. Raksturots pētāmais uzņēmums, kā arī veikta kolektīvo aizsardzības līdzekļu un pasākumu trūkumu analīze, lai varētu sniegt priekšlikumus risku samazināšanai būvlaukumos. Darba praktiskajā daļā ir sniegti priekšlikumi, lai tiktu uzlaboti darba apstākļi un samazinātu riskus pielietojot kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, kā arī veikta šo risku atkārtota analīze. Atslēgas vārdi: kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi būvlaukumā, riski būvlaukumā. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi būvlaukumā, riski būvlaukumā.
Atslēgas vārdi angļu valodā collective means of protection and measures in the building site, risks in the buildig site.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 12:11:01