Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “"Balto ceļu" analīze valsts galveno ceļu tīklā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of "White roads" in the State Main Road Network”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Beāta Dambīte, Ceļu drošības audita departamenta vadītāja, VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Anotācija Maģistra darba “”Balto ceļu” analīze valsts galveno ceļu tīklā” mērķis bija noteikt, kuri valsts galveno autoceļu posmi definējami kā “baltie ceļi” un kādas ir to raksturīgās pazīmes. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi, kas sevī ietvēra satiksmes drošības jomas saistošo dokumentu un pētījumu apskatīšanu, “balto ceļu” identificēšanu valsts galvenajos autoceļos, to raksturīgo pazīmju analizēšanu. Praktiskajā datu apstrādē – kritēriju izveidošanu satiksmes drošuma noteikšanai un salīdzināšanai. Darba noslēgumā tika apkopoti rezultāti, novērtēta pētāmo ceļa posmu drošība, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi satiksmes drošības uzlabošanai. Kopējais darba apjoms ir 112 lapas, tajā skaitā 41 attēls, 84 tabulas, 39 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Baltie ceļi, valsts galvenie autoceļi, satiksmes drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā White roads, State main roads, traffic safety
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 11:08:18