Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide bezpilota lidaparātu ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of the quality management system in an unmanned aerial vehicle manufacturing company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Tatjana Ņikitina
Anotācija Grosbergs A. (2022) Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide bezpilota lidaparātu ražošanas uzņēmumā.: Bakalaura darbs. Vadītājs Mg.oec. J. Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 18 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 16 latviešu un 30 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir veikt kvalitātes vadības sistēmas (KVS) novērtējumu uzņēmumā atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, sniegt priekšlikumus un risinājumus KVS pilnveidei. Pirmajā darba daļā apskatīti apskatīta pieejamā literatūra un zinātniski pētījumi par kvalitātes vadības sistēmu, ISO 9001 izmantošanu augsto tehnoloģiju uzņēmumus. Daļas ietvaros tika analizētas metodes un veikts to salīdzinājums. Otrajā darba daļā tika izpētīta bezpilota lidaparātu ražošanas uzņēmuma darbība, veikta uzņēmumā esošās kvalitātes vadības sistēmas analīze, kā arī noteiktas būtiskākās neatbilstības, izmantojot pirmajā daļā aprakstītās analīzes metodes, un aprēķinātas neatbilstību izmaksas. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz iekšējā audita, Delfu metodes, FMEA, 5 kāpēc un Pareto analīzes rezultātiem, izstrādāti četri procesa pilnveides priekšlikumi, aprēķinātas plānotās pilnveides priekšlikumu ieviešanas izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Galvenās atklātās neatbilstības ir saistītas ar instrumentu kalibrēšanas programmu, neaktuālu dokumentāciju, darbinieku kļūdām un trūkumiem kvalitātes kontroles procesā. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem tika izvirzītas četras pilnveides iespējas – instrumentu kalibrēšanas programmas pilnveide, dokumentu kontroles pilnveide, darbinieku iekšējo apmācību izveide un kvalitātes ontroles procesa pilnveide.
Atslēgas vārdi bezpilota lidaparāts, ISO 9001, kvalitātes pilnveide, kvalitātes sistēma, kvalitātes vadība.
Atslēgas vārdi angļu valodā unmanned aerial vehicle, ISO 9001, quality improvement, quality system, quality management.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2022 22:41:11