Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Terminoloģijas darināšana telesakaru nozarē.
Nosaukums angļu valodā Term Formation in the Field of Telecommunications.
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Marina Platonova
Recenzents Larisa Iļinska
Anotācija Šī bakalaura darba "Terminoloģijas darināšana telesakaru nozarē" autore ir Yelingyun Zhang, profesionālā bakalaura studiju programmas Tehniskā tulkošana 4. kursa studente. Šis darbs satur ievadu, teorētisko daļu, praktisko daļu un secinājumus. Līdz ar telesakaru nozares straujo izaugsmi, katru dienu parādās jauni termini. Mākslīgā intelekta jomā, kā vienā no visietekmīgākajām un vissvarīgākajām apakšnozarēm telesakaru jomā, ir ievērojami pieaudzis jaunu terminu skaits. Terminu veidošanās izpēte kā terminoloģijas pētniecības un terminoloģijas pārvaldības daļa ir neatņemama vispārējās zināšanu pārvaldības stratēģijas sastāvdaļa šajā jomā. Mākslīgā intelekta jomā lietotie termini mēdz būt krāsaini, caurspīdīgi un lietotājam draudzīgi. Šī darba mērķis ir analizēt terminu angļu valodas versijas un to latviskos variantus mākslīgā intelekta jomā, analizējot to veidošanās veidu. Darba praktiskajā daļā ir iekļauts grāmatas "Mākslīgais intelekts: Cilvēka domāšanas ceļvedi", autore Melanija Mitšella (Melanie Mitchell). Šajā darbā mākslīgā intelekta jomā lietotie termini ir ņemti no darba praktiskās daļas un no tīmekļa vietnes appen.com, kas nodrošina datu avotus un datu anotācijas mākslīgā intelekta praktiķiem. Izmantojot statistiskās analīzes metodi, šajā darbā vizualizētas un sīkāk aplūkotas terminu veidošanās tendences nozarē un izlīdzināšanas stratēģiju izvēle, ienākot latviešu valodā. Mākslīgā intelekta jomā tika novēroti divi galvenie terminu veidošanās veidi: morfoloģiskās izmaiņas (64,4%) un semantiskās izmaiņas (35,6%). Statistiskā pētījuma rezultāti liecina, ka visbiežāk lietotie terminu veidošanas veidi šajā nozarē ir kombinēšana un metafora. Visbiežāk sastopamais veids, kā šīs jomas termini nonāk latviešu valodā, ir kalka - ar šo metodi latviešu valodā nonāca 54,4 % terminu. Šajā darbā sniegts pārskats par terminu veidošanās īpatnībām mākslīgā intelekta jomā un šīs tendences ietekmi uz to latvisko variantu veidošanos.
Atslēgas vārdi Termiņu veidošana; Saskaņošanas stratēģija; Telesakari; Mākslīgais intelekts; Kombinēšana; Afiksācija; Metafora
Atslēgas vārdi angļu valodā Term formation; Alignment strategy; Telecommunications; Artificial intelligence; Compounding; Affixation; Metaphor
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2022 22:12:03