Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Telesakaru nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes.
Nosaukums angļu valodā Approaches to Translating Informative Texts in the Sphere of Telecommunications.
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Hramova
Recenzents Oksana Ivanova
Anotācija Šī bakalaura darba autore ir Tianjiao Wei, Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālā bakalaura studiju programmas "Tehniskā tulkošana" 4. kursa studente. Bakalaura darba nosaukums ir "Telesakaru nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes". Darba praktiskajā daļā tulkotais teksts ir ņemts no grāmatas Architecture in the Age of Artificial Intelligence, An introduction to AI for architects, kuras autors ir Neil Leach (2022). Bakalaura darbs sastāv no trim daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā autors pēta teksta veidu lomu un to ietekmi uz tulkojuma kvalitāti. Visa bakalaura darba apjoms, izņemot pielikumus, ir 94 lappuses. Teorētiskā daļa sastāv no 15 lappusēm, analītiskā daļa - no 15 lappusēm, praktiskā daļa - no 60 lappusēm. Bibliogrāfijā iekļauti 27 drukāti avoti, 2 drukātas vārdnīcas, 7 elektroniskās vārdnīcas un 13 interneta resursi. Bakalaura darbam ir arī divi pielikumi: terminu vārdnīca un avota teksts.
Atslēgas vārdi Teksta tipi, teksta tipoloģija, informatīvs teksts, tulkošanas metodes, tulkošanas aspekti, telesakaru nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Text Types, Text Typology, Informative Text, translation approaches, Translation Aspects, IT sphere
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2022 20:11:23