Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Medicīnisko iekārtu tehniskās uzraudzības un kontroles sistēmas analīze un pilnveide Valsts asinsdonoru centrā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of the technical supervision and control system of medical equipment at the State Blood Donor Center"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Gaļina Robertsone
Anotācija Bruņeniece A. (2022). Medicīnisko iekārtu tehniskās uzraudzības un kontroles sistēmas analīze un pilnveide Valsts asinsdonoru centrā. Bakalaura darbs. Vadītājs Mg. oec. Jānis Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp, tajā iekļauti 11 attēli, 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 18 avoti latviešu un 25 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Darba mērķis ir veikt medicīnisko iekārtu tehniskās uzraudzības sistēmas analīzi, novērtēšanu un pilnveidi Valsts asinsdonoru centrā, lai panāktu atbilstību 28.11.2017. MK noteikumiem Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” un samazinātu neatbilstību skaitu, kas radušās medicīnisko iekārtu tehniskās uzraudzības un kontroles sistēmā. Pirmajā darba daļā zinātniskajās publikācijās tika meklēti galvenie faktori, kas ietekmē medicīnisko iekārtu tehniskās uzraudzības un kontroles sistēmu, kā arī tās saistību un nozīmi kvalitātes vadības sistēmā. Otrajā darba daļā analizēta medicīnisko iekārtu tehniskās uzraudzības un kontroles sistēma Valsts asinsdonoru centrā, veicot iekšējo auditu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”, kura laikā tika konstatētas 2 neatbilstības. Izmantojot FMEA metodi, tika analizēti būtiskākie riski, kas radušies medicīnisko iekārtu tehniskās uzraudzības un kontroles sistēmā. Savukārt, lai nošķirtu būtiskās no nebūtiskām neatbilstībām, tika pielietota Pareto analīze. Izmantojot cēloņu-seku grafisko analīzi tika meklēti un sīkāk analizēti galveno neatbilstību cēloņi. Trešajā darba daļā izstrādāti priekšlikumi medicīnisko iekārtu tehniskās uzraudzības un kontroles sistēmai, kā arī aprēķinātas pilnveides priekšlikumu ieviešanas izmaksas un kādā laika periodā tās atmaksāsies. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Medicīnisko iekārtu tehniskās uzraudzības un kontroles sistēmā galvenās problēmas konstatētas medicīnisko iekārtu pārbaužu regularitātē un dokumentācijas nodrošināšanā, kas, galvenokārt, radušās cilvēkresursu un laika trūkuma dēļ. Priekšlikums būtu ieviest uzņēmumā programmatūru efektīvākai medicīnisko iekārtu vadībai.
Atslēgas vārdi tehniskās uzraudzības un kontroles sistēma, medicīniska iekārta, kvalitātes vadības sistēma, atbilstības novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā technical supervision and control system, medical equipment, quality management system, conformity assessment
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2022 13:46:23