Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Risku novērtējums un pārvaldība naftas produktu pārkraušanas uzņēmuma"
Nosaukums angļu valodā "Risk assessment and management in an oil transhipment company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Jānis Mazais
Anotācija Stūra K. (2022). Bakalaura darbs „Risku novērtējums un pārvaldība naftas produktu pārkraušanas uzņēmumā”. Mg. oec. Jānis Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma ”Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp, tajā iekļauti 7 attēli, 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 6 avoti latviešu un 13 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir analizēt un novērtēt naftas produktu pārkraušanas uzņēmuma risku pārvaldības sistēmu un tās atbilstību galvenajam uzņēmuma procesam - naftas produktu uzglabāšanai. Novērtējums tiek veikts izvērtējot procesu atbilstību iekšējām uzņēmuma prasībām. Darba beigās tiek sniegti priekšlikumi sistēmas pilnveidei, lai palielinātu riska pārvaldības līmeni uzņēmumā. Pirmajā darba daļā zinātniskajās publikācijās tiek meklēti galvenie faktori, kas ietekmē riska pārvaldības un kvalitātes sistēmu. Tiek veikts kvalitātes vadības sistēmas kā arī riska novērtēšanas un pārvaldības teorētiskais apraksts. Otrajā daļā apskatīts uzņēmuma vispārīgais raksturojums, nozare, vadības sistēma un risku novērtējuma un pārvaldības sistēma. Veicot iekšējo auditu kvalitātes vadības sistēmai atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, tika konstatēti 2 novērojumi. Izmantojot FMEA metodi, tika analizēti vides aspektu un vides risku izvērtējums galvenajam uzņēmuma procesam - naftas produktu pārkraušanai. Bakalaura darba trešajā daļā izmantojot Delfu metodi tika aptaujāti astoņi uzņēmuma eksperti, lai sniegtu pilnveides risinājumus atklātajām neatbilstībām. Pēc ekspertu atbilžu sniegšanas tika apkopoti rezultāti un izvēlēti 3 būtiskākie pilnveides risinājumi, kuriem tika izveidots priekšlikumu plāns. Lēmumus par uzlabošanas plāniem uzņēmuma vadītājiem ir vieglāk pieņemt, ja ar aprēķiniem tiek parādīts priekšlikumu finansiālais ieguvums un cik ātri atmaksāsies ieviestais uzlabojuma plāns. Trešās daļas beigās tika izvirzīti trīs riska novērtējuma un pārvaldības pilnveides risinājumi - regulāra rezervuāru un cauruļvadu uzraudzība noplūžu atklāšanai, darbinieku izglītošana par vides aizsardzību un riskiem un darbinieku atklāto risku ziņojuma pakāpes atzīmēšana.
Atslēgas vārdi risku novērtējums un pārvaldība; naftas produktu pārkraušanas uzņēmums; pilnveides risinājumi; kvalitātes vadības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā risk assessment and management; oil product transhipment company; improvement; quality system;
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2022 08:34:58