Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of the quality management system at “The National Metrology Centre of Latvia” Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Aija Medne
Recenzents Jānis Aļeksjonoks
Anotācija Petrova A. (2022). Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide uzņēmumā SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. A. Medne. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. 2022. 62 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 14 attēlu, 19 tabulas, 3 formulas. Literatūras un avotu sarakstā iekļauti avoti latviešu valodā, angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir veikt SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” kvalitātes vadības sistēmas novērtējumu un pilnveidot procesus, izvirzīt priekšlikumus sistēmas uzlabošanai. Pirmajā darba daļā analizēti kvalitātes vadības sistēmas pieejas veidi, KVS laboratorijās, kā arī procesu novērtēšanas metodes, iekšējais audits, Delfu metode un vērtību plūsmas karte. Otrajā darba daļā analizēta SIA ”LNMC” uzņēmuma darbība, aprakstot uzņēmuma pakalpojumu veidus un pamata procesus. Tika veikts vienas laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits, atrastas neatbilstības cēloņi, izmantojot Delfu metodi, kā arī analizēts kalibrēšanas process, izmantojot vērtību plūsmas karti. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem, izstrādāti trīs kvalitātes vadības sistēmas pilnveides priekšlikumi – kalibrēšanas procesa automatizācija, kvalitātes kontroles ieviešana kalibrēšanas sertifikāta iegūšanas procesā, darbinieku apmācības, aprēķinātas pilnveides priekšlikumu ieviešanas izmaksas un noteikts ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: kvalitāte ir spēja apmierināt klientus un ietekmēt ieinteresētās puses paredzētā vai neparedzētā veidā, ko bieži panāk ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu, jo tā ļauj kontrolēt visus notiekošus procesus. Būtiskākās problēmas uzņēmumam ir procesu automatizācija un kontroles trūkums, kā arī novecojošu dokumentu izmantošana. Lielākā uzmanība darbā pievērsta notiekošiem procesiem un kvalitātes vadības sistēmas efektivitātei, pamatojoties uz kvalitātes rokasgrāmatu, kas nosaka, ka uzņēmumam ir jāanalizē un jāmēra kvalitātes vadības sistēmas efektivitāte, jo, nesekmējot sistēmas efektivitāti, uzņēmumam var rastie finansiāli zaudējumi.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēma; metroloģija; Delfu metode;Vērtību plūsmas karte;
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management system; metrolgy; Delphu method, Value stream mapping
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2022 00:23:16