Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Bioķīmiskais metāna potenciāls un salīdzinājums ar alternatīviem pievienotās vērtības produktiem"
Nosaukums angļu valodā "Anaerobic digestion of microalgae: BMP tests and comparison with alternative added-value products"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Francesco Romagnoli
Recenzents Armands Grāvelsiņš
Anotācija Arvien vairāk mūsdienās kļūst aktuāls jautājums par atjaunojamo enerģijas avotu pielietošanu dažādās ikdienas sfērās. Šis jautājums šķiet jo īpaši aktuāls pašlaik, kad notiek enerģētikas krīze un vēlme ES kļūt klimatneitrālai, papildus arī energoneatkarīgai no citām valstīm. Pēdējā laikā arī tiek apskatīta arī iespēja ražot dažādus enerģētikas sektorā nepieciešamus produktus no trešās paudzes biomasām jeb mikroaļģēm. Šī darba nosaukums ir ” Anaerobā mikroaļģu fermentācija: bioķīmiskais metāna potenciāls un salīdzinājums ar alternatīviem pievienotās vērtības produktiem” un darbā tiek apskatītas mikroaļģu sugu BMP, kā arī salīdzināti alternatīvi pievienotās vērtības produkti no mikroaļģēm, lai izvērtētu mikroaļģu ilgtspējību un apskatītu iespējamos mikroaļģu pielietošanas procesus, implementējot aprites ekonomikas principus un attīstītu klimatneitrālu pieeju to ražošanā. Darba autors ir Artūrs Černiševs, darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā (VASSI). Veicot literatūras analīzi tiek veikts apskats par biogāzes aktualitāti un dažādas paaudzes biomasām, anaerobo fermentācijas procesu, mikroaļģu audzēšanas īpašībām un pievienotas vērtības produktiem no mikroaļģēm. Literatūras analīzē atrastā informācija vēlāk tiek pielietota BMP testu procedūras pielāgošanai un daudzkritēriju analīzes izveidē. Metodoloģijā ir aprakstīta BMP testu norise un to pielāgošana esošajiem apstākļiem, ir izvēlētas 3 mikroaļģu sugas Chlorella Vulgaris, Chlorella Sorokiniana, Chlamydomonas Rheinhardtii, ar kurām tiks veikts pētījums, aprakstīts arī daudzkritēriju analīzē esošo indikatoru kopums vides, ekonomiskajā, sociālajā un tehnoloģiskajā dimensijā un apskatīti mikroaļģu iespējamie produkti ar pievienoto vērtību ilgtspējas analīzei. Rezultātu analīzē secināts, ka iegūtie dati no BMP testiem ir derīgi un sakrīt ar zinātniskajā literatūrā minētiem vērtību periodiem. Visaugstākos rezultātus sasniedza Chlamydomonas Rheinhardtii paraugi, savukārt zemākie rezultāti bija Chlorella Vulgaris paraugiem. Daudzkritēriju analīzes rezultātā secināts, ka pašlaik ilgtspējīgākie produkti ražošanai ir enerģētikas nozares produkti kā biodīzelis, biogāze vai biometāns un bioeļļa. Rezultāti izskaidrojami ar to, ir augsts pieprasījums pašlaik pēc tieši šiem produktiem transporta sektorā, vienam no minētajiem produktiem jau ir industriālas tehnoloģijas lielu apjomu ražošanai un šie produkti ir plašāk pētīti par pārējiem, līdz ar to, to investīcijas un saistītās izmaksas ir krasi zemākas par produktiem, kuri vēl ir tikai koncepcijas izstrādē. Bakalaura darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta "Integrēta CO2 biofiltra un mikroaļģu biomasas ražošanas tehnoloģija biogāzes stacijām, izmantojot inovatīvu Saliktu Modulāru Atvērtu Riņķplūsmas Baseinu pieeju (SMARB)", projekta Nr. lzp-2018/1-0232, ko finansē Latvijas Zinātnes padome, un ERA-NET BlueBio Cofund projekta "Jūras aļģu Furcellaria lumbricalis kopējās vērtības ķēdes optimizācija, bioekonomisku AĻĢU demonstrējums (TACO ALGAE)", Granta līguma Nr. 817992, ietvarā
Atslēgas vārdi Biogāze, anaerobā fermentācija, BMP, bioķīmiskais metāna potenciāls, mikroaļges, Chlorella Vulgaris, Chlorella Sorokiniana, Chlamydomonas Rheinhardtii
Atslēgas vārdi angļu valodā Biogas, anaerobic digestion BMP, biochemical methane potential, microalgae, Chlorella Vulgaris, Chlorella Sorokiniana, Chlamydomonas Rheinhardtii
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 22:41:46