Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas integrācija un pilnveide gaļas pārstrādes uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Integration and improvement of a non-conforming product control system in a meat processing company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Jānis Mazais
Anotācija Korsakaite E. (2022). Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas integrācija un pilnveide gaļas pārstrādes uzņēmumā: Maģistra darbs. Vadītājs Mg.oec. J. Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 21 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 21 avoti latviešu, 44 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir uzlabot gaļas pārstrādes uzņēmuma neatbilstoša produkta kontroles sistēmu un izstrādāt pilnveides priekšlikumu ieviešanas plānu, lai novērstu ar neatbilstībām saistītās izmaksas. Pirmajā darba daļā autore analizēja jautājumus par neatbilstoša produkta kontroles sistēmas jēdzienu, izvērtēja sistēmas izveides izaicinājumus un būtiskākos ieguvumus. Tika apskatīta integrētas vadības sistēmas un kvalitātes izmaksu teorētiskie aspekti. Izvērtētas kvalitātes analīzes un pilnveides metodes, lai varētu sasniegt maģistra darba mērķi. Otrajā darba daļā tika izvērtēta gaļas pārstrādes uzņēmuma darbība. Tika novērtēta tajā esošās neatbilstoša produkta kontroles sistēma, tās galvenās problēmas un to cēloņi, un neatbilstību radušās izmaksas, lai varētu izvirzīt priekšlikumus. Tika noteikta neatbilstoša produkta kontroles sistēmas integrācijas pakāme nekaitīguma nodrošināšanas sistēmā (HACCP), vides aizsardzības sistēmā un darba drošības sistēmā. Trešajā darba daļā autore izvirzīja neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveides priekšlikumus ar to izpildes grafiku. Aprēķināts priekšlikumu ieviešanas izmaksas un ieguvums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Gaļas pārstrādes uzņēmumā nav izveidota neatbilstoša produkta kontroles sistēma, tādēļ darba autore ir izveidojusi neatbilstoša produkta kontroles sistēmu ar dažādiem kontroles un darbinieku motivēšanas elementiem, lai veicinātu sistēmas darbošanos. Uzņēmumā nav izveidota integrēta vadības sistēma, bet ir izveidoti priekšlikumi neatbilstoša produkta kontroles sistēmas integrēšanai nekaitīguma nodrošināšanas sistēmā (HACCP).
Atslēgas vārdi Neatbilstošs produkts, Neatbilstoša produkta kontroles sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-conforming product, Non-conforming product control system
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 16:17:21