Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Parki un to nozīme publiskās ārtelpas attīstībai pilsētā
Nosaukums angļu valodā Parks and their role in the development of public outdoor space in the city
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Gunta Smalkā
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir “Parki un to nozīme publiskās ārtelpas attīstībai pilsētā, darba autors ir Kristaps Tirzītis un darba vadītājs ir Rīgas Tehniskās universitātes docents (praktiskais) Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Pētījuma autors bakalaura darbu ir izstrādājis latviešu valodā. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darbā apjoms ir 53 lapaspuses, tajā iekļauti 17 attēli, piecas tabulas, viena formula un darbā ir iekļauti arī trīs pielikumi. Izmantotās lieteratūras un avotu sarakstā ir iekļauti 16 latviešu valodā un 25 izmantotās lieteratūras un informācijas avoti angļu valodā. Darbā izvirzītais mērķis ir izpētīt teorētiskos aspektus parku veidošanai publiskās ārtelpas attīstībai pilsētā un izstrādāt Šampētera meža parka labiekārtošanas projektu, ņemot vērā iedzīvotāju viedokli Pleskodāles apkaimes publiskās ārtelpas attīstības veicināšanai. Bakalaura darba pētījumā tika secināts, ka Šampētera meža parkam kā potenciālam attīstības objektam ir ļoti būtiska nozīme, jo īstenotā labiekārtošanas projekta ietvaros tiktu veicināta lielāka Pleskodāles apkaimes tēla un identitātes stiprināšana, veicinot apkaimes centra lielāku nozīmi un nākotnē ap Šampētera meža parku tiktu atrisinātas vairākas problēmas realizētā projekta dēļ, jo pieaugtu lielāka nozīme uzņēmējdarbības attīstības potenciālam un mājokļu tirgus nozīmei kvalitatīvas un pievilcīgas vides ietvaros.
Atslēgas vārdi parki, publiskā ārtelpa, pilsēta, labiekārtošana
Atslēgas vārdi angļu valodā parks, public outdoor space, city, improvement
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 16:05:53