Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Mikroservisu izstrādes paņēmieni valodā Java
Nosaukums angļu valodā Methods of Development Microservices Using Java Language
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Marina Uhanova
Recenzents Artūrs Bartusevičs, SIA „Evolution Latvia”, DevOps engineer, Dr.sc.ing.
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt mikroservisu izstrādes paņēmienus Java valodā un sniegt rekomendācijas to izmantošanai. Maģistra darba ietvaros tiek apskatīti mikroservisu arhitektūras principi un īpašības, tiek izpētīti galvenie projektēšanas šabloni tai efektīvai izmantošanai. Darbā tiek izvelēti trīs Java satvari – Spring Boot, Dropwizard, Micronaut, ar kuru palīdzību tiek izstrādāta prototipu sistēma trīs dažādos variācijas, lai pēc tam salīdzinātu izstrādātos testpiemērus un atrastu katra satvara priekšrocības un trūkumus. Balstoties uz salīdzināšanas procesā iegūtiem datiem tiek izdarīti secinājumi un rekomendācijas katra satvara izmantošanai. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmā nodaļa satur informāciju par mikroservisu arhitektūras koncepcijām, īpašībām un galvenajiem projektēšanas šabloniem, kā arī salīdzināšanu ar monolīto arhitektūru. Darba otrā nodaļa tiek veltīta satvaru izvelēšanas kritēriju definēšanai un katra izvelēta satvara aprakstam. Trešā nodaļā tiek definēti kritēriji izstrādātos lietotnes salīdzināšanai, tiek aprakstīts lietotnes izstrādāšanas process katram satvaram, kā arī tiek veiktas testpiemēru analīzes un tiek izstrādātas lietošanas rekomendācijas katram satvaram. Maģistra darbs sastāv no 81 lappusēm, 19 attēliem, 9 tabulām, 2 diagrammām, 12 pielikumiem un 51 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi mikroservisi, mikroservisu arhitektūra, Java, Spring Boot, Dropwizard, Micronaut
Atslēgas vārdi angļu valodā microservices, microservice architecture, Java, Spring Boot, Dropwizard, Micronaut
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 14:48:26