Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Pelnu putekļu atdalīšana no ūdens sīkpilienu dūmgāzu kondensatora sistēmām mājsaimniecībās"
Nosaukums angļu valodā "Fly ash removal from the flue-gas condencer systems in households"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Miķelis Dzikēvičs
Recenzents Ivars Veidenbergs
Anotācija Maģistra darbā ir analizēta zinātniskā literatūra par ūdens piesārņojuma raksturojošiem parametriem, ūdens attīrīšanas iekārtu darbības ietekmējošiem parametriem un ūdens attīrīšanas tehnoloģijām, kā arī veikta izgudrotās kompaktā cieto daļiņu atdalītāja (KCDA) tehnoloģijas prototipa eksperimentālā izpēte. Darba galvenais mērķis bija veikt izstrādātā KCDA eksperimentālo izpēti (mākslīgi radīta vide – eksperimentālais stends) ar mērķi noskaidrot tā efektivitāti un optimālos darbināšanas parametrus, kā arī paaugstināt tehnoloģijas gatavības līmeni. Iegūstot rezultātus par prototipa efektivitāti, salīdzināt to pēc vairākiem kritērijiem (apkopošanas izmaksas un ērtums, izmantošanas ilgums utt.) ar citām līdzīgām tehnoloģijām un dot kopējo novērtējumu. Pozitīvā novērtējuma gadījumā integrēt prototipu sīkpilienu dūmgāzu kondensatora sistēmā un veikt prototipa eksperimentālo izpēti (reālās darbības vide). Darba uzdevumi bija sekojošie: 1. Veikt zinātniskās literatūras apskatu par: • Eksistējošajiem ūdens attīrīšanas iekārtu darbības ietekmējošiem parametriem; • Līdzīgo risinājumu ekonomiski-tehniskiem aspektiem turpmākam salīdzinājumam ar izgudrotās ūdens attīrīšanas iekārtu; • Izgudrotās ūdens attīrīšanas iekārtas darbību. 2. Izstrādāt izgudrotās ūdens attīrīšanas iekārtas eksperimentālās izpētes plānu; 3. Izstrādāt eksperimentālo sistemu un uzbūvēt eksperimentālo stendu; 4. Veikt prototipa eksperimentālo izpēti, galvenokārt nosakot suspendēto vielu atdalīšanas no ūdens efektivitāti; 5. Salīdzināt rezultātus ar citiem līdzīgiem risinājumiem. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apkopota literatūras analīzes procesā iegūtā informācija. Pirmā nodaļa sastāv no divām apakšnodaļām. Pirmā apakšnodaļa ir veltīta pētāmās sistēmas raksturojošo parametru aprakstam. Otrā apakšnodaļa ir veltīta pētāmai tehnoloģijai – KCDA – līdzīgo tehnoloģisko risinājumu aprastam. Otrajā nodaļā ir apkopota pētījumā izmantotā metodoloģija, kura ir saistīta ar pirmās nodaļas pirmajā apakšnodaļā aprakstīto parametru mērīšanu vai eksperimentālo noteikšanu, eksperimentālā stenda būvēšanas process un eksperimentālā plāna struktūra. Trešajā nodaļā ir apkopoti mērījumu rezultāti un citi iegūtie dati. Pēc trešās nodaļas ir apkopoti galvenie secinājumi un ieteikumi, kuri izriet no pētījumā iegūtiem rezultātiem. Balstoties uz pētījuma laikā iegūtiem rezultātiem tika secināts, ka izstrādātā ūdens attīrīšanas sistēma spēj efektīvi darboties mākslīgi radītā vidē: sasniedzamā veiktspēja ir vienāda vidēji no 58% līdz 88% atkarībā no darbības režīma un apstākļiem, sasniedzamā faktiskā ūdens attīrīšanas efektivitāte ir vienāda vidēji no 88% līdz 96% atkarībā no darbības režīma un apstākļiem. KCDA tehnoloģijai ir augsts konkurētspējas potenciāls mājsaimniecības tirgū salīdzinājumā ar citām līdz šim izmantojamām tehnoloģijām. Darbs kopumā izklāstīts 69 lappusēs, tajā iekļautas 8 tabulas un 49 attēli. Darbā izmantoti 36 literatūras avoti. Maģistra darbs ir izstrādāts Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” projekta “Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde (ALRESDEPPR)”, projekta Nr. VPP-EM-2018/AER-1-0001, ietvarā, ko finansēja Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija.
Atslēgas vārdi Miglas aparāts; cietās daļiņas; nostādinātājs; ūdens attīrīšana; eksperimentālais stends; pH mērījumi; ūdens attīrīšanas iekārtas veiktspēja, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Fog Unit; particulate matter; sedimentation tank; water treatment; experimental stand; pH measurements; performance, efficiency of water treatment plant
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 10:06:24