Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "5. paaudzes siltumapgādes sistēmas vides un ekonomiskais novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Environmental and economic assessment of the 5th generation heat supply system"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Ieva Pakere
Recenzents Armands Grāvelsiņš
Anotācija Pieaugošās enerģijas cenas un vides piesārņojums liek meklēt inovatīvus risinājumus centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībai. Arvien vairāk tiek domāts par to kā samazināt siltumenerģijas zudumus cauruļvados un tajos integrēt pēc iespējas vairāk siltumenerģijas pārpalikumus un atjaunojamos energoresursus. Rūpējoties par vides aspektiem, tiek meklēti arī risinājumi, lai dzesēšanas nodrošināšanai netiktu izmantotas individuālas ierīces, bet gan centralizēti risinājumi. Maģistra darba ietvaros tiek pētīta zemas temperatūras siltumapgādes sistēma jeb 5. paaudzes siltumapgādes sistēmas ieviešanas nepieciešamība un potenciālie tehnoloģiskie, ekonomiskie un vides aspekti. Papildus tiek veikti potenciālā aukstumenerģijas pieprasījuma aprēķini izvēlētajā kvartālā, iespēja tīklos integrēt siltuma pārpalikumus, kas iegūti gan no datu centra, gan centralizētās dzesēšanas, un iespēja izmantot atjaunojamos energoresursus, lai nodrošinātu siltumsūkņus ar elektroenerģiju. Maģistra darba ietvaros tika izstrādāts matemātisks aprēķinu rīks, lai būtu iespējams veikt simulācijas pie dažādiem mainīgajiem lielumiem, piemēram, pie dažādām turpgaitas un atgaitas temperatūrām tīklos. Ar izstrādāto rīku ir iespējams veikt aprēķinus dažādiem centralizētās siltumapgādes sistēmas scenārijiem izvēlētajā kvartālā. Galvenie vides, ekonomiskie un tehniskie parametri, kas ir iekļauti aprēķinu rīkā ir: siltumnesēja temperatūra tīklos, SEG emisiju faktors, siltumenerģijas tarifa cena, kurināmā patēriņš u.c. Maģistra darba noslēgumā ir veikti secinājumi par 5. paaudzes siltumapgādes sistēmas ieviešanas vides, tehnoloģiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, un sniegti ieteikumi sistēmas ieviešanai izvēlētajā kvartālā. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā. Kopējais darba apjoms ir 87 lapaspuses, kas sevī ietver 48 attēlus un 14 tabulas. Darba izstrādei tika izmantoti 55 literatūras avoti un 3 prezentācijas. Maģistra darbs ir izstrādāts Ziemeļvalstu enerģētikas pētījumu programmas projekta “5. paaudzes CSA risinājumu priekšizpēte un tehniski ekonomiskā novērtēšana, izmantojot elementu modelēšanu un ĢIS (Agent-GIS-5GGD)”, projekta Nr. 106745, ietvarā.
Atslēgas vārdi Centralizētā siltumapgāde, zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde, 5. paaudzes centralizētā siltumapgāde
Atslēgas vārdi angļu valodā District heating, low temperature district heating, 5th generation district heating
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 09:58:15