Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Izvairīšanās no darbaspēka nodokļiem ietekmes uz uzņēmumu konkurētspēju novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessing the Impact of Labour Tax Evasion on the Competitiveness of Enterprises”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Mg.oec.
Anotācija Uzņēmēji, kas izvairās no darbaspēka nodokļiem spēj būt konkurētspējīgāki tirgū, piedāvājot zemāku cenu par preci vai pakalpojumu un konkurētspējīgu darba atalgojumu - aploksnē. Aplokšņu algas ir cēlonis izvairīšanai no darbaspēka nodokļiem, kas vienlaikus ir viens no ēnu ekonomikas elementiem, kam secīgi seko nedeklarētais uzņēmuma ienākums un citas nelegālās darbības ekonomikā. Maģistra darba “Izvairīšanās no darbaspēka nodokļiem ietekmes uz uzņēmumu konkurētspēju novērtējums” mērķis ir noteikt ietekmējošos faktorus izvairīšanai no darbaspēka nodokļiem un piedāvāt kompleksu risinājumu. Maģistra darba pētījuma objekts ir izvairīšanās no darbaspēka nodokļiem. Maģistra darba priekšmets ir nelegālā nodarbinātība, aplokšņu algas un darbaspēka izmaksas. Lai sasniegtu noteikto darba mērķi tiek analizēti ēnu ekonomikas analītiķu pētījumi, kur tiek identificēti ietekmējošie faktori un cēloņi, kam attiecīgi tiek piedāvāti priekšlikumi, kā ierobežot ēnu ekonomikas attīstību. Autore izvirza kompleksu risinājumu, lai mazinātu izvairīšanos no darbaspēka nodokļiem un aplokšņu algu izmaksu. Maģistra darbs dod iespēju iepazīties ar ēnu ekonomikas cēloņiem, uzņēmēju viedokli par ēnu ekonomikas ietekmējošiem faktoriem, ēnu ekonomikas attīstību Latvijā līdz 2020. gadam un nozares, kurās ir aktuāla izvairīšanas no darbaspēka nodokļiem. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, 9 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un izmantotā literatūras avotu saraksta. Darbs sastāv no 80 lapām, kurās ietilpst 17 tabulas, 8 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi aplokšņu algas, darbaspēka nodokļi, izvairīšanās, konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā envelope wages, labor taxes, avoidance, competitiveness
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2022 22:29:22