Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu saistību izpildes ietekmējošo faktoru analīze uzņēmumu saimnieciskās darbības ietvaros”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in the Context of Economic Performance of Enterprises"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Sandra Bālina
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Nodokļu saistību izpildes ietekmējošo faktoru analīze uzņēmumu saimnieciskās darbības ietvaros”. Darba autore Veronika Novačenko. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā ir nodokļi un nodokļu sloga raksturojums, teorētiskie aspekti. Otrajā nodaļā ir izpētīta nodokļu maksājuma un nodokļu sloga analīze uzņēmumā SIA ”X” saimnieciskā darbība. Trešajā nodaļā izanalizēts nodokļu sloga optimizēšanas iespējas SIA “X”. Darba nobeigumā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi nodokļu sloga nepilnību novēršanā, kas attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem SIA “X”. Bakalaura darba apjoms ir 54. lappuses, tās satur 12.tabulas, 17. attēlus, 9. formulas un 26. izmantotās literatūras avotus. Pētījuma objekts: Uzņēmuma nodokļu slogs. Pētījuma priekšmets: Nodokļu sloga optimizēšanas iespējas. Bakalaura darba mērķis ir veikt nodokļu sloga analīzi un iztradāt priekšlikumus tā samazināšanas. Bakalaura darbs var kļūt par pamatu turpmākajiem pētījumiem nodokļu sloga jomā, kā arī šo darbu varēs izmantot kā informatīvo materiālu, lai gūtu priekšstatu par nodokļu saistību izpildes ietekmējošo faktoru analīze uzņēmumu saimnieciskās darbības ietvaros, nodokļu slogs.
Atslēgas vārdi Uzņēmumu nodokļu slogs.
Atslēgas vārdi angļu valodā The tax burden on business.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2022 21:47:28