Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas apkarošanas pilnveide”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Strengthening the Fight Against Value Added Tax Fraud”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Māris Jurušs, Asociētais profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba aktualitāte pamatojama ar to, ka liela nozīme ir tam, cik savlaicīgi VID konstatē iespējamās nelikumības. Jo ātrāk tas notiek, jo lielākas ir iespējas sodīt krāpšanas organizētāju, gan izslēdzot no PVN reģistra, gan vēršot pret viņiem krimināllietas. VID un Finanšu ministrijai ir jāspēj laikus reaģēt uz krāpšanas gadījumu skaita pieaugumu konkrētās nozarēs, tas ļauj nosargāt valsts budžeta līdzekļus no krāpniekiem, kā arī būtiski paaugstinātu sabiedrības uzticēšanos nodokļu administrācijai. Pētījuma objekts – PVN krāpšanas shēmas. Pētījuma priekšmets – PVN izkrāpšanas mazināšanas iespējas. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Eiropas Savienības pieredzi PVN krāpšanas shēmu apkarošanā un sniegt rekomendācijas tās novēršanā Latvijā. Maģistra darba uzdevumi: 1. Apkopot un analizēt PVN likmes un ar to iekasēšanu saistītos statistikas datus Eiropas Savienībā. 2. Raksturot PVN būtību, izkrāpšanas shēmas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju no teorētisko aspektu puses. 3. Veikt aptaujas/intervijas pētījumu par PVN, to iekasēšanu un krāpnieciskajiem darījumiem. 4. Apkopot iegūto informāciju, izvirzīt secinājumus un priekšlikumus. Maģistra darba hipotēze - samazinot PVN standartlikmi ir iespējams iekasēt lielākus PVN ieņēmumus. Maģistra darbs uzrakstīts uz 94 lpp, tas ietver 11 attēlus, 20 tabulas, izmantoti 131 literatūras avoti, pievienoti 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi PVN, Pievienotās vērtības nodoklis, krāpšana, krāpšanas apkarošana
Atslēgas vārdi angļu valodā VAT, Value Added Tax, Fraud, Fight against fraud
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2022 12:48:14