Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa analīze starptautisko darījumu strukturizēšanā”
Nosaukums angļu valodā “Corporate Income Tax Analysis in Structuring International Transactions”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Daiga Zēna-Zēmane
Recenzents Justīna Hudenko, RTU Muitas un nodokļu docente, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darbs “Uzņēmuma ienākuma nodokļa analīze starptautisko darījumu strukturizēšanā” sagatavots saistība ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa reformas ieviešanu. Bakalaura darba pētījuma objekts ir uzņēmuma ienākuma nodokļa starptautiskās uzņēmumu grupas peļņas strukturizēšana, un pētījuma priekšmets ir uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošana. Izstrādātā darba mērķis ir novērtēt ieviestās uzņēmuma ienākuma nodokļa reformas ietekmi uz uzņēmumu starptautiskajiem darījumiem. Darba mērķa sasniegšanai ir pakārtota izveidotā darba struktūra: Pirmajā teorētiskajā daļā darba autore raksturo uzņēmuma ienākuma nodokļa regulējošos normatīvos aktus, ieviestās reformas nepieciešamību un tās būtību Latvijā. Otrajā daļā tiek nodefinēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz uzņēmuma ienākuma nodokli. Plašāk aprakstītas metodes, kas tiek izmantotas, lai “apkarotu” pārrobežu agresīvo plānošanu, un kā tas ietekmēja jauno uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu. Tiek izskatīta Globālā uzņēmuma ienākuma nodokļa reforma un tās ietekme uz Latviju. Tiek analizēta līdzīga “atliktā” uzņēmumu ienākuma nodokļa kārtība Igaunijā un Gruzijā. Izmantojot vispārzinātniskās aprakstošās pētījuma metodes, monogrāfisko metodi, sekundāro datu ieguve un apstrādi, trešajā daļā tiek novērtēta UIN reformas ietekme uz Latvijas budžeta ieņēmumiem, dividenžu politiku, tiešo ārvalstu investīciju dinamiku, kā arī uz pašu kapitālu. Katrā no minētājām daļām tika izpētīta attiecīgā tēma un pieejamā informācija. Bakalaura darba pamatā ir speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie regulējumi, Latvijā un ārvalstīs publicētie zinātniskie raksti, zinātnisko konferenču materiāli, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Bankas, Valsts ieņēmumu dienesta, Ekonomikās sadarbības un attīstības organizācijas statistiskie dati un metodiskie materiāli. Praktiskajā daļā tika analizēts laika periods no 2017. līdz 2021. gadam. Autores bakalaura darbs sniedz informāciju, kas ļauj novērtēt 2018. gada Uzņēmuma ienākuma nodokļu ietekmi uz starptautisko biznesu Latvijā. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 11 apakšnodaļām, 8 tabulām, 8 attēliem, secinājumiem un priekšlikumiem, 66 izmantoto informācijas avotu saraksts.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma ienākuma nodoklis, starptautisko darījumu strukturizēšana, Nodokļu plānošana starptautiskās pārrobežu aktivitātes, UIN pretizvairīšanās
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate income tax, structuring of international transactions, Tax planning for international cross-border activities, CIT avoidance
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2022 18:15:08