Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Elektroniskās komercijas PVN īpašo režīmu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Special VAT Arrangements for Electronic Commerce”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Andželika Vilks
Recenzents Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Elektroniskās komercijas PVN īpašo režīmu analīze”. Ņemot vērā 2021.gada 1.jūlijā spēkā stājušos grozījumus Pievienotās vērtības likumā, kas paredz MOSS (Mini One Stop Shop) režīma paplašināšanos uz OSS (One Stop Shop) režīmu un papildus pavisam jauna režīma IOSS (Import One Stop Shop) ieviešanu, aktualizējas jautājums par grozījumu efektivitāti un būtību. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt jaunā regulējuma ietekmi uz PVN ieņēmumiem par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem un novērtēt to pozitīvos un negatīvos aspektus, kas palīdzēs izvērtēt jauno režīmu efektivitāti. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tiek noteikti sekojoši uzdevumi: 1.Aprakstīt un izprast elektroniskās komercijas būtību un tās attīstību, lai gūtu priekšstatu par darba tēmas galvenā objekta sastāvdaļu un lai gūtu izpratni par elektroniskās komercijas jēdzienu nodokļa administrēšanas nolūkos; 2.Apskatīt un izprast PVN raksturojumu un būtību, lai izvērtētu tā lomu valsts budžetā, kas ir būtisks aspekts, lai veiktu nodokļa nozīmīguma analīzi; 3.Raksturot katru no īpašajiem režīmiem, lai darba nobeigumā identificētu režīmu stiprās un vājās puses; 4.Darba nobeigumā izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 8 nodaļām, 12 attēliem un 4 tabulām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, darba kopējais apjoms ir 51 lapaspuse. Bakalaura pirmajā daļa tiek analizēti un raksturoti darba galvenie pētāmie priekšmeti – elektroniskā komercija, pievienotās vērtības nodoklis un tā nozīme valsts budžetā. Darba otrā daļa sastāv no īpašo režīmu raksturojuma un aktuālo izmaiņu analīzes, lai darba trešajā daļā identificētu režīmu stiprās un vājās puses. Bakalaura darba nobeigumā tiek izteikti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Elektroniskā komercija, pievienotās vērtības nodoklis, pievienotās vērtības nodokļa īpašie režīmi, OSS/IOSS.
Atslēgas vārdi angļu valodā Electronic commerce, value added tax, special value added tax regimes, OSS/IOSS.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2022 16:10:27