Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu sloga ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību”
Nosaukums angļu valodā “The Impact of Tax Burden on the Economic Activity of a Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Sandra Bāliņa, SIA “Revidents un grāmatvedis”, vecākais revidents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Nodokļu sloga ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību”. Par pētījuma uzņēmumu tika izvēlēts mazumtirdzniecības uzņēmums SIA “Jysk Linnen’n Furniture”. Darba tēma ir aktuāla nemitīgi, jo regulāri valsts, attīstot savu nodokļu sistēmu un veidojot nodokļu politiku, veic nodokļu izmaiņas, kas skar ne tikai iedzīvotājus, bet arī uzņēmumus, kas savukārt nozīmē, ka uzņēmumiem ir jāpielāgojas izmaiņām un jāspēj segt nodokļu maksājumi tādā apmērā, kā to nosaka normatīvie akti. Lai varētu sasniegt galveno darba mērķi- nodokļu sloga ietekmes novērtēšana uz uzņēmuma saimniecisko darbību-, tika veikti, piemēram, šādi uzdevumi: apzināti konkrēto uzņēmumu ietekmējošie nodokļi, noskaidrotas nodokļu sloga aprēķināšanas metodes un veikti tā aprēķini, kā arī uzzināta finanšu analīzes būtība un tā pielietošana praktiski, izstrādāti priekšlikumi. Bakalaurs darbs ir sadalīts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek apskatīts nodokļu jēdziens, apskatīti konkrētu uzņēmumu ietekmējošie nodokļi, tiek raksturota nodokļu sloga būtība un iepazītas aprēķināšanas metodes, tāpat apskatīta finanšu analīzes teorētiskā bāze un nodokļu plānošanas būtība. Otrajā daļā tiek raksturots analizējamais uzņēmums un veikta finanšu analīze un nodokļu sloga aprēķini laika periodam no 2017. līdz 2020. gadam. Lai salīdzinātu iegūtos nodokļu sloga rezultātus konkrētajā uzņēmumā, tas tika salīdzināts praktiski ar tāda paša lieluma uzņēmumiem Igaunijā un Lietuvā. Trešajā daļā tiek izteikti priekšlikumi, kā samazināt nodokļu slogu, veikti nodokļu sloga pārrēķini, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus. Pētījuma laikā iegūtie uzņēmuma finanšu analīzes rādītāji norāda uz uzņēmuma labo spēju vadīt finanšu plūsmu, jo praktiski visi aprēķinātie rādītāji atbilst teorijā noteiktajiem. Kā arī uzņēmumam aprēķinātais nodokļu slogs uz neto apgrozījumu visos analizējamos gados ir zem avotos norādītās mazumtirdzniecības nozares vidējiem rādītājiem, taču ir novērojama tā pieauguma tendence. Darbs sastāv no 3 daļām, 11 nodaļām un 4 apakšnodaļām, 10 attēliem un 16 tabulām, 2 pielikumiem; izmantoti 30 informācijas avoti. Darba kopējais apjoms ir 50 lapas bez pielikumiem.
Atslēgas vārdi nodokļu slogs, finanšu analīze, fiansiālā darbība
Atslēgas vārdi angļu valodā tax burden, financial analysis, financial activity
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2022 15:18:34