Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Atzītā uzņēmēja statusa piemērošanas analīze Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Conditions for Granting the Status of Authorized Economic Operator in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Anotācija Bakalaura darba “Atzītā uzņēmēja statusa piemērošanas analīze Latvijā” tēmas aktualitāte balstīta uz nemitīgas starptautiskās tirdzniecības attīstību, kurā nepieciešama ātra preču virzība pāri muitas robežai, saglabājot starptautisko piegāžu ķēžu drošību. Kā viens no risinājumiem ātras un drošas preču plūsmas veicināšanai izveidota atzītā uzņēmēja programma, kas veidota kā muitas dienestu un uzņēmēju sadarbības programma. Uzņēmumiem izpildot drošības kritērijus, tie saņem muitas vienkāršojumus vieglākai preču virzīšanai pāri muitas robežai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt atzītā uzņēmēja ieviešanas procesa uzbūvi un iespējamos trūkumus, lai uzlabotu pieteikšanās aktivitāti Latvijā. Bakalaura darba uzdevumi ir analizēt un izveidot teorētisko bāzi par globalizāciju, piegāžu ķēdēm un to apdraudējumiem. Analizēt Eiropas Savienības normatīvo regulējumu par atzītā uzņēmēja programmas pieteikšanās prasībām un sniegtajiem ieguvumiem. Salīdzināt Latvijas atzīto uzņēmēju pieteikšanās aktivitātes līmeni starp Baltijas valstīm. Aptaujāt Baltijas valstu muitas dienestus un Latvijas atzītos uzņēmējus, lai noskaidrotu pieteikšanās aktivitāti, problemātiku un iespējamos programmas uzlabojumus. Darba noslēgumā veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus atzītā uzņēmēja programmas piemērošanas uzlabošanai Latvijā. Bakalaura darbs iedalīts trīs daļās un 12 nodaļās, tajā iekļautas trīs tabulas, 16 attēli un divi pielikumi. Darba kopējais apjoms 50 lapaspuses. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti globalizācijas procesi, starptautisko piegāžu ķēžu uzbūve un to apdraudējumi, kā arī tiek apskatītas pirmās atzītā uzņēmēja programmas pasaulē. Darba otrajā daļā tiek analizēta atzītā uzņēmēja programmas piemērošana Savienības muitas teritorijā, apskatot pieteikšanās un ieguvumu specifiku. Darba trešajā daļā praktiski analizēts Latvijas atzītā uzņēmēja programmas kopīgās un atšķirīgās piemērošanas iezīmes ar Baltijas valstīm, kā arī apkopota atzītā uzņēmēja atļaujas turētāju pieredze Latvijā, piesakoties atļaujai, kā arī esot atļaujas turētājam. Darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi programmas attīstībai.
Atslēgas vārdi Atzītais uzņēmējs
Atslēgas vārdi angļu valodā AEO
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2022 00:37:00