Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Starptautisko kravu pārvadājumu plānošanas pilnveides iespējas
Nosaukums angļu valodā Possibilities for improving the planning of international cargo transportation
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Igors Suhoverhovs
Recenzents SIA “GEFCO Baltic” Pārdošanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Kotļars
Anotācija Bakalaura darba autore Anna Alīsija Lāce izstrādāja darbu, kura tēma ir ‘’Starptautisko kravu pārvadājumu pilnveidošanas iespējas’’. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt ekonomiski pamatotas plānošanas pilnveides rekomendācijas uzņēmumiem, kuri plāno un realizē starptautiskos kravu pārvadājumus pa sauszemi, izmantojot autotransportu. Darbā pamatā tiek pētīti kravu pārvadājumi uz un no Zviedrijas, tomēr bakalaura darba mērķis tiek izstrādāts visām Skandināvijas valstīm (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija). Darbā apskatīti un pētīti saliktu un pilnu kravu sūtījumu starptautiskie kravu autopārvadājumi Skandināvijas valstīs, kā arī analizētas pārvadājumu trūkumi jeb nepilnības, kas saistītas ar plānošanu, piedāvāti ekonomiski pamatoti problēmu risinājumi, un izstrādātas pilnveidošanas iespējas maršrutu plānošanā. Tirgus situācija strauji mainās, katru gadu tiek pārvadāts liels kravu daudzums, tādēļ uzņēmumiem, kuri strādā ransporta un uzglabāšanas nozarē, ir jābūt spējīgiem pielāgoties esošajai tirgus situācijai un kravu apjomiem. Darbs sastāv no ievada, 3 pamatdaļām, kurās tiek pētīta kravu pārvadājumu nozare, tiek analizēta informācija par pārvadājumu ekonomiskām iezīmēm, uzņēmumu, maršruta plānošanas faktoriem, kā arī no secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā darba nodaļā tiek apskatītas starptautisko kravu pārvadājumu un koordinēšanas iezīmes: transporta loma loģistikā, kravu veidi un to klasifikācija, kravu konsolidēšana, autotransporta maršruta nozīmīgums, autovadītāju darba un atpūtas laika plānošana, kā arī starptautisko pārvadājumu organizēšanas specifika un dokumentācija. Otrajā nodaļā tiek pētīta pilnu un saliktu kravu sūtījumu organizēšana, kravu aprite Skandināvijas tirgū, kā arī veikta anketēšana par starptautisko kravu pārvadājumu plānošanas pilnveides iespējām uzņēmumā un to izpildes kontroli. Trešajā nodaļā tiek apskatīta kravu pārvadājumu organizēšana un maršruta izstrāde pilnu un saliktu kravu sūtījumiem pēc iespējamās optimizācijas, veikti maršruta efektivitātes izdevīguma novērtējuma aprēķini, galveno pārvaldības rādītāju aprēķins un analīze. Darba noslēgumā tiek izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai, balstoties uz darba autores izstrādāto maršrutu pēc iespējamās optimizācijas. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām un tām pakārtotām septiņām apakšnodaļām, tā apjoms ir 92 lapaspuses, iekļauti 9 attēli un 29 tabulas. Darbā tika izmantota 52 atsauce, 52 bibliogrāfiskā saraksta vienības un tam pievienoti 14 pielikumi.
Atslēgas vārdi Kravu pārvadājumi, peļņa, izmaksas, autotransports, ieņēmumi, kravas automašīna, galvenie pārvaldības rādītāji, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā freight transport, profit, costs, road transport, incomes, truck, key performances indicators, optimization
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2022 00:29:35