Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Konteineru piegādes analīze jūras kravu pārvadājumos
Nosaukums angļu valodā Analysis of container delivery in sea freight transportation
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents VAS „ Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistra Konvencionālās uzraudzības daļas vadītājs Roberts Gailītis
Anotācija Bakalaura darba autore Amanda Dzirko izstrādāja darbu, kura temats ir “Konteineru piegādes analīze jūras kravu pārvadājumos”. Pētījuma zinātniskais vadītājs ir Mg. Oec. Jānis Kuškins. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti, uz analīzes rezultātiem pamatoti priekšlikumi konteineru piegādes procesu pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek veikta teorētiskā analīze par jūras kravu pārvadājumiem un par konteineru pārvadātājiem, kā arī tiek izpētīta piegādes procesu organizēšana konteineru pārvadājumos. Otrajā daļā tiek veikta konteineru pārvadājumu analīze izmantojot statistikas datus, tiek pētīti konteineru piegāde mainīgos apstākļos, noteikti ārējie riski, kas ietekmē konteineru pārvadājumus, kā arī tiek analizēta tukšo konteineru piegāde. Trešajā daļā darba autore sniedz iespējamos risinājumus un alternatīvas piegādes organizēšanas uzlabošanai, izsaka priekšlikumus par tukšo konteineru uzturēšanas, glabāšanas un transportēšanas izmaksu samazināšanu. Bakalaura nobeigumā ir veikti secinājumi un sniegti priekšlikumi par konteineru piegādes organizēšanu jūras kravu pārvadājumos. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 55 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 6 tabulas un 1 formula. Darbā izmantotas 52 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības
Atslēgas vārdi Konteineri, jūras pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Containers, sea freight
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 23:54:40