Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Starptautisko projektu vadības pieejas novērtējums mārketinga nozarē
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the international project management approach in the marketing industry
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Agnese Batenko
Recenzents RTU Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras asociētā profesore Jana Eriņa
Anotācija Bakalaura darba autore Diāna Khvan izstrādāja darbu “Starptautisko projektu vadības pieejas novērtējums mārketinga nozarē”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt IPM metodes un stratēģijas, lai izstrādātu ieteikumus IPM ieviešanai mārketinga nozarē. Projektu vadības īstenošana Spānijas mārketinga kompānijās ir plaši praktizēta, taču tā nav īpaši populāra, runājot par starptautisko projektu vadību. Autore uzskata, ka projektu vadība ir jāīsteno neatkarīgi no uzņēmuma vai projekta lieluma. Darba teorētiskajā daļā ir ietverta starptautiskā projekta definīcija, tika veikta tās salīdzināšana ar standarta projektu, projekta vadības definīcija, projekta dzīves cikls, plaši izmantotās metodoloģijas un to ieguvumi mārketinga projektiem. Autore ir arī skaidrojusi mārketinga būtību un tās vēsturisko attīstību līdz mūsdienām. Darbs atspoguļo Spānijas mārketinga nozares analīzi un tās attīstības tendences pirms Covid-19 pandēmijas, tās laikā un pēc tās. Lai noskaidrotu kā mārketinga projektos tiek īstenota projektu vadība, autore ir veikusi aptauju starp 2 Spānijas uzņēmumiem, kuri ir atsaukušies un dalījušies pieredzē un ieteikumos par projekta vadības ieviešanu. Aptaujas mērķis ir gūt ieskatu par šo uzņēmumu praksi un projektu vadības pieredzi, būtiskajiem soļiem, kas jāveic, un kā tie pārvalda riskus un izmaiņas, ja tādas rodas. Pēc rezultātu analīzes autore ir izstrādājusi rekomendācijas starptautisko projektu vadības pieejas īstenošanai. Izstrādātās rekomendācijas aptver svarīgus soļus visā projekta dzīves ciklā, tajā skaitā intervēto uzņēmumu rekomendācijas, kuru realizācija tiek attiecināta uz autores izveidoto mārketinga projekta piemēru. Projekta mērķis ir parādīt, vai ieteikums ir izdevīgs no finansiālā aspekta vai nē. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 88 lappuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli, 6 tabulas un 6 pielikumi uz 6 lappusēm un 102 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi starptautisko projektu vadība, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā international project management, marketing
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 23:53:33