Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem izmaiņu rezultātā izraisīto iespējamo risku novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Potential Risks Caused by Changes in Excise Duty on Tobacco Products”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Baiba Šmite-Roķe
Recenzents Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asociētais profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēmas aktualitāti nosaka 2020. gadā Latvijas valdības pieņemtie jaunie grozījumi likumā ’’Par akcīzes nodokli’’, kuri paredz pakāpenisku akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem no 2021. līdz 2023. gada beigām. Ņemot vērā faktu, ka akcīzes nodoklis ir viens no svarīgiem instrumentiem valsts budžeta ieņēmumu papildināšanā un pilda sabiedrības veselības aizsardzības funkciju, tad izmaiņas akcīzes nodokļa likumdošanā izraisa vairākus riskus, kas ietekmēs gan akcīzes preču likumīgu un nelikumīgu apriti, gan arī valsts budžeta ieņēmumus. Šobrīd Latvijā jau ir identificēti vairāki riski, kuri ir saistīti ar līdzšinējo akcīzes nodokļa politikas piemērošanu tabakas izstrādājumiem, valstī tiek novērota kontrabandas un pārrobežu tirdzniecības attīstība, kas rada negatīvu efektu uz valsts budžeta ieņēmumiem. Līdz ar to ir svarīgi identificēt un novērtēt akcīzes nodokļa izmaiņu rezultātā izraisītos iespējamos riskus, lai turpmāk varētu noteikt to ietekmes nozīmīgumu un rast risinājumus nodokļu politikas izmaiņu rezultātā iespējamo risku iestāšanas ierobežošanai vai novēršanai. Bakalaura darba pētījuma objekts ir akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem izmaiņu rezultātā izraisītie iespējamie riski. Pētījuma priekšmets ir akcīzes nodokļa likuma grozījumi, kuri ir saistīti ar tabakas izstrādājumu nodokļa likmju paaugstināšanu. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem izmaiņu rezultātā izraisītus iespējamus riskus un izstrādāt priekšlikumus to mazināšanai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1.izpētīt akcīzes nodokļa būtību un mērķus; 2.analizēt esošos situāciju Latvijā saistībā ar akcīzes nodokļa riskiem; 3.noskaidrot ar akcīzes nodokli apliekamus tabakas izstrādājumu veidus; 4.izpētīt akcīzes nodokļa likuma grozījumus; 5.analizēt akcīzes nodokļa likmes Baltijas valstīs; 6.iepazīties ar nodokļu risku vadības procesu; 7.izvērtēt akcīzes nodokļa izmaiņu rezultātā izraisītos iespējamos riskus; 8.izstrādāt priekšlikumus ar akcīzes nodokli saistīto risku mazināšanai. Darba praktiskā vērtība ir priekšlikumu izstrāde, kuru realizēšanas rezultātā tiks mazināti akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem izmaiņu rezultātā izraisītie iespējamie riski. Darba kopējais apjoms ir 60 lappuses. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī literatūras saraksta. Darbā ir iekļauti 18 attēli un 3 tabulas. Darbā tika izmantoti 45 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Akcīzes nodoklis, tabakas izstrādājumi, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā Excise tax, tobacco products, risks
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 23:27:19