Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Patērētāju uzvedības vadīšana starptautiskās veselības apdrošināšanas jomā privātpersonām
Nosaukums angļu valodā Managing consumer behaviour in the field of international health insurance for individuals
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Velga Ozoliņa
Recenzents Līga Jankova
Anotācija Bakalaura darba autore Madara Geka izstrādāja darbu, kura temats ir „Patērētāju uzvedības vadīšana starptautiskās veselības apdrošināšanas jomā privātpersonām”. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz patērētāju uzvedības analīzi starptautiskās veselības apdrošināšanas jomā, izstrādāt vadīšanas principus, kas ļautu apdrošināšanas uzņēmumiem iegūt vairāk klientus, tādejādi palielinot uzņēmuma ieņēmumus. Patērētāju uzvedība mūsdienās ir svarīgs faktors jebkurā ekonomikas jomā, jo tā ietekmē uzņēmuma galvenos darbības rādītājus. Laikam attīstoties ir izveidojusies lielāka pieeja datiem, tādejādi radot labvēlīgus apstākļus organizācijām, kuras vēlas izpētīt savas esošās, pagātnes un potenciālās klientu grupas. Darba gaitā tiek noteiktas patērētāju uzvedības galvenās iezīmes, ietekmējošie faktori un īpatnības. Darba otrajā daļā tiek analizēta veselības apdrošināšanas nozare, tās tendences un privātpersonu viedokļu analīze Latvijā par veselības apdrošināšanu. Trešajā darba daļā tiek izstrādātas vadlīnijas patērētāju uzvedības vadībai starptautiskos veselības apdrošināšanas uzņēmumos un aprēķināti rādītāji, kas ietekmē to projekta izstrādi. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 102 lappuses. Tajā ir iekļauti 22 attēli, 9 tabulas un 3 pielikumi uz 11 lpp. Darbā izmantotas 127 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi patērētāju uzvedība, veselības apdrošināšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā consumer behavior, health insurance.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 23:17:56