Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Latvijas pārtikas produktu eksporta potenciāls uz Tuvajiem Austrumiem
Nosaukums angļu valodā Export potential of Latvian food products to the Middle East
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Astra Auziņa-Emsiņa
Recenzents LLU docente Dr.oec. Līga Jankova
Anotācija Bakalaura darba autore Egita Mickeviča izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas pārtikas produktu eksporta potenciāls uz Tuvajiem Austrumiem”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Latvijas pārtikas produktu eksporta potenciālu uz Tuvajiem Austrumiem. Bakalaura darba pirmajā daļā tika pētīti Latvijas pārtikas produktu eksporta teorētiskie un normatīvie aspekti un noskaidroti eksporta procesu ietekmējošie faktori. Darba ietvaros tika analizēta eksporta potenciāla mērījumu teorētiskā bāze. Daļas beigās tika analizēti Latvijas pārtikas uzņēmumiem pieejamie atbalsta veidi eksporta veicināšanai uz trešajām valstīm. Otrajā daļā tika analizēta Latvijas pārtikas nozare un nozares eksports, tajā pastāvošās tendences un svarīgākie eksporta partneri, kā arī apskatīti lielākie pārtikas ražošanas uzņēmumi. Turpinājumā tika veikta Tuvo Austrumu tirgus analīze, kuras ietvaros tika izanalizētas tendences un statistiskā informācija, kas ietekmē Latvijas pārtikas produktu eksporta potenciālu. Ar PESTEL analīzes palīdzību tika izvērtēta visu Tuvo Austrumu valstu makroekonomiskā vide. Daļas beigās tika veikta līdzšinējo tirdzniecības misiju un izstāžu analīze pārtikas nozares uzņēmumiem Tuvo Austrumu valstīs, balstoties uz veiktajām pasākumu novērtējumu anketām un interviju ar uzņēmuma Madonas Uguns siers dibinātāju. Trešajā daļā tika novērtēts Latvijas pārtikas produktu eksporta potenciāls uz Tuvajiem Austrumiem un izstrādātas rekomendācijas uzņēmumiem, valsts iestādēm un nevalstiskajām valsts organizācijām eksporta veicināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 73 lapaspuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli, 13 tabulas un 3 pielikumi uz 11 lpp. Darbā izmantota 91 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienība.
Atslēgas vārdi eksports, Tuvie Austrumi, pārtikas nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā export, Middle East, food industry
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 23:12:11