Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un VSAOI piemērošanas risku novērtējums pārrobežu attālinātā darbā”
Nosaukums angļu valodā “Risk Assessment of Applying Personal Income Tax and State Social Insurance Mandatory Contributions for Cross-Border Remote Working”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mg.oec.
Anotācija Attālināts darbs kļuva par realitāti daudziem Covid-19 pandēmijas laikā, tomēr arī digitalizācija ir ietekmējusi darba tirgus attīstību, veidojot darba ņēmēju segmentu, kuri attālināti strādā uzņēmumiem, kas ir reģistrēti citā valstī. Šāds pārrobežu nodarbinātības veids ir jāapskata no sociālā nodrošinājuma un nodokļu aspekta, jo tas var pakļaut gan darba ņēmējus, gan uzņēmumus dažādiem riskiem. Bakalaura darba pētījuma objekts ir pārrobežu attālinātā darba riski, un pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Darba izstrādei tika izvirzīts mērķis noskaidrot kādiem riskiem tiek pakļauti darba ņēmēji un darba devēji pārrobežu attālinātā nodarbinātībā un veikt šo risku novērtējumu, kā arī izstrādāt informatīvā materiāla priekšlikumu par IIN un VSAOI pārrobežu attālinātā darbā fiziskām personām. Izvirzītais mērķis tika sasniegts, un tā īstenošanai tika noteikti šādi uzdevumi: 1. apskatīt IIN un VSAOI regulējumu pārrobežu attālinātā darbā; 2. analizēt attālinātā darba tendences Latvijā un apskatīt praktisku attālināta pārrobežu darba problēmsituāciju piemērus; 3. izveidot metodoloģiju risku novērtējumam; 4. apkopot fizisku un juridisku personu riskus attālinātā pārrobežu darbā un veikt to novērtējumu; 5. izstrādāt valsts iestāžu informatīvā materiāla ieteikumu darba ņēmējiem par pārrobežu attālinātu darbu; 6. izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus par attālināta pārrobežu darba riskiem un to samazināšanu Latvijā. Darba gaita un iegūtie rezultāti atspoguļoti 3 daļās: esošā regulējuma un tendenču analīze, risku identificēšana un konceptuāli risinājumi risku pārvaldībai un praktiskā daļa, kurā tika veikts risku novērtējums un izstrādāts informatīvā materiāla priekšlikums. Bakalaura darbs sastāv no 54 lapaspusēm, 5 attēliem, 8 tabulām un 2 pielikumiem. Darbā identificētie riski vērš uzmanību uz trūkumu valsts iestāžu informācijas apmaiņā un uz fiziskām personām mērķētu informatīvo materiālu trūkumu. Pētījumu precīzākai risku novērtēšanai ieteicams turpināt ar statistikas datiem par to, cik personas ir nodarbinātas šādā darba veidā.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sociālās iemaksas, pārrobežu nodarbinātība
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax, social contributions, cross-border employment
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 22:16:25