Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Konteineru pārvadājumu uzņēmumu darbības uzlabošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities to improve the performance of container shipping companies
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Valērijs Skribans
Recenzents SIA „Albert Berner” Loģistikas nodaļas vadītāja Nadīna Moroza
Anotācija Bakalaura darba autors Vjačeslavs Matvejevs izstrādāja darbu, kura temats ir “Konteineru pārvadājumu uzņēmumu darbības uzlabošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt konteineru pārvadājumu uzņēmumu darbības procesus un izstrādāt procesu uzlabošanas alternatīvas. Pirmā nodaļā tiek aplūkotā konteineru pārvadājumu loma uzņēmējdarbība, konteineru pārvadājumu teorētiskā koncepcija un starptautiskas transporta sistēmas aspekts. Otrajā nodaļā sastāv no konteineru pārvadājumu nozares tirgus analīzes un uzņēmumu darbības procesu analīzes Tiek analizēti uzņēmumu informācijas plūsmas, to problēmas un uzlabošanas iespējas. Trešā nodaļa ietver statistiskas metodes pielietojumu otras nodaļas aprakstīto problēmu risināšanai. Pētījumā ietvaros laika posmā no 2021. gada 20.septembra līdz 2022. gada 16. maijā tika analizētas divas konteineru pārvadājumu uzņēmumu problēmas un to daļējo risinājumu alternatīvas. Pirmā pētāmā problēma ir tukšo konteineru pārvietošana. Kā risinājums plānošanas precizitātes uzlabošanai tika pielietota tukšo konteineru pieprasījumu prognozēšana izmantojot slīdoša vidēja un eksponenciālas izlīdzināšanas metodes. Otrā pētāmā problēma ir pamesto konteineru gadījumu samazināšana. Tika analizēti pamestas kravas gadījumu ietekmējoši faktori un tika izstrādāts uz lēmumu koka ID3 algoritma pamata pamestas kravas klasifikācijas modelis. Izstrādātais modelis palīdz klasificēt lielāka pamešanas riska kravas, izmantojot uzņēmuma datus iepriekšējiem pamestam un nepamestam kravām. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 61 lappuse. Tajā ir iekļauti 19 attēli, 14 tabulas, 9 formulas. Darbā izmantotas 26 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi konteineris, konteineru pārvadājumu, piegādes ķēde, informācijas plūsmas, prognozēšana, tukšie konteineri, pamesta krava, klassifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā container, container shipping, supply chain, information flows, predictions, empty containers, abandoned cargo, classification
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 22:02:09